Annons

Ny generation oscilloskop från R&S

RTO6 är det första instrumentet i en helt ny serie oscilloskop från Rohde & Schwarz.

När Rohde & Schwarz för drygt ett decennium sedan hade en stor presskonferens var det ingen av de närvarande som kunde gissa vad som skulle presenteras. Att gå in på oscilloskopmarknaden var ett stort steg som föll väl ut. R&S har successivt utvecklat sitt sortiment och nu tar man ytterligare stort steg i och med lanseringen av RTO6.

Redan första generationens instrument hade touchskärm. Den helt nya konstruktionen av RTO6 innebär ett mera lättanvänt grafiskt gränssnitt. Skärmen mäter 15,6 tum med full HD-upplösning.

Max samplingshastighet är 20 GSa/s i modellerna med 4 GHz respektive 6 GHz bandbredd och 10 GSa/s för modellerna med 0,6, 1 eller 3 GHz bandbredd. Oscilloskopens bandbredd kan uppgraderas. Vid 20 GSa/s används bara två kanaler. Oscilloskopet har annars fyra kanaler.

Lågt brus
Ingångskretsarna är väl avskärmade och dämpningen mellan kanalerna är 60 dB vid 2 GHz. De har optimerats för att ge lågt brus: Bara 10 µVrms vid 10 MHz och 50 ohm. Den egenkonstruerade A/D-omvandlaren (en per kanal) ger extremt små linjäritetsfel vilket skapar ett spuriosfritt utrymme (SFDR) på 65 dBc och en noggrannhet av upp till 9,4 ENOB. Med detta rena spektrum, med få, väl dämpade falska frekvenser (”spurrar”) och lågt brus, går det att se mycket svaga signalavvikelser.


Ingångsdelens dela är väl skärmade med låg överhörning mellan kanalerna.

Till det bidrar oscilloskopets ASIC för signalbehandling: Med upp till en miljon vågformer per sekund och en stor uppsättning verktyg för analys går det att upptäcka små och sällan förekommande signaler.

Unikt triggersystem
De digitala triggerkretsarna är patenterade. Dessa utnyttjar A/D-omvandlarnas samplingspunkter för insamling av data så, att dessa motsvarar den signal som visas på skärmen.

Triggerkretsarna kan trigga på data i upp till en miljon vågformer per kanal. Tack vare att minnet kan segmenteras, och har en historisk mod, kan de samla in signalavsnitt som förekommer mera sällan och sedan spela upp inspelade sekvenser. Därvid kan oscilloskopet fånga upp även sällan förekommande signalavvikelser.

Upplösningen kan i HD-mod höjas från 8 till 16 bit, men då begränsas bandbredden till 200 MHz. Detta görs dock inte som vid traditionell decimering: Samplingshastigheten är densamma. Det betyder att i stället för att data ”kastas bort”, som vid decimering, får man bästa tidsupplösning och får inte oönskade speglingar (aliasing) i frekvensplanet. Därför har man kunnat utelämna lågpassfilter för ”anti-aliasing”.

Användaren kan alternativt använda filter för HD-upplösning med gaussisk karakteristik eller med ett brant filter.

Zoone-trigger är en R&S-egenskap där man kombinerar tids- och frekvensplanen.

Tack vare FFT kan instrumentet fungera som spektrumanalysator och mätningarna kan ”gatas” i tidsplanet.

Specialmätningar
Mer än 90 mätfunktioner ingår i instrumentet , organiserade som amplitud- och tidsmätningar, jitter, ögondiagram histogram och spektralmätningar Dessutom finns det ett antal applikationsspecifika mjukvaruoptioner. Dessa kan låsas upp efter köpet.

Till oscilloskopet kan man välja till mjukvara för I/Q-gränssnitt, möjlighet att mäta jitter, klockåtervinning, effektanalys (power integrity), spektrumanalys, embedded-tillämpningar, TDR/TDT, avancerad jitteranalys och avancerad brusmätning samt programvara för mängder av mätningar.

Marknadspriset startar från 18 000 euro.

Comments are closed.