Annons

NVIDIA köper ARM

– ARM är ett fantastiskt företag med världens populäraste CPU, säger Jensen Huang, NVIDIAs vd och grundare. Den finns i allt från smarta klockor till superdatorer. Nu kombinerar vi världens största ekosystem för processorer med världens ledande AI-företag. Vi vill skapa ett processorföretag för AI-eran.


Jensen Huang, NVIDIAs vd och grundare

Avtalet mellan Softbank och NVIDIA innebär att NVIDIA betalar 40 miljarder dollar för ARM och blir ägare av hela företaget. Softbank behåller ett visst inflytande via ett knappt tioprocentigt aktieinnehav i NVIDIA. Men för ARM innebär säkerligen köpet en tid av förändringar.

– AI är den mest kraftfulla teknologidrivaren i vår tid och har medfört en ny våg av datorer, säger Jensen Huang. De närmaste åren kommer tusentals miljarder datorer att köra AI och skapa en ny typ av IoT med tusentals gånger fler Internetanslutningar än de vi ser kopplade till människor idag. Kombinationen av NVIDIA och ARM kommer att skapa ett företag med en fantastisk position inför AI-eran.

Jensen Huang skräder som vanligt inte orden, men han har heller ingen anledning att göra det. ARM-affären är oerhört intressant och bör rimligen ge ARM bättre fart efter den ganska märkliga Softbank-perioden. Många frågor om ARMs framtid får nu sitt svar.

Jensen Huang är klar över värdet av ARMs infrastruktur och de många år som har krävts för att bygga upp det. Han är också noga med att inte flytta företaget.

– ARM kommer också i fortsättningen att ha sitt huvudkontor i Cambridge. Där kommer vi att expandera kraftigt och bygga en AI-forskningsverksamhet i världsklass med utveckling inom allt från hälsa till autonoma bilar. För att attrahera forskare och vetenskapsmän från hela världen kommer NVIDIA att bygga en AI-superdator baserad på ARM-processorer. ARM Cambridge kommer att bli ett teknologicenter i världsklass.

En del av avtalet innebär att ARM kommer att fortsätta med samma öppna licensieringsmodell som idag. ARM-partners kommer också att kunna dra nytta av nyheter både från ARM och NVIDIA. Kundneutralitet har varit en viktig del av ARMs framgång och det skall inte förändras.

Softbank kommer fram till september 2021 att slutföra de löften som gavs vid köpet 2016. NVIDIA kommer att behålla ARM-namnet och varumärkesidentiteten. ARMs IP kommer också i fortsättningen att vara registrerad i Storbritannien.

Affären mellan ARM och Softbank innebär att NVIDIA betalar 21,5 miljarder dollar i NVIDIA-aktier och 12 miljarder i kontanter. Dessutom kommer Softbank att få upp till 5 miljarder dollar i kontanter eller aktier baserat på hur bra ARM möter sina finansiella mål. ARM-anställda kommer också att få 1,5 miljarder dollar.

Comments are closed.