Annons

NOTE växer inom medicinteknik

NOTE har inlett samarbete inom elektroniktillverkning med ett väletablerat stort internationellt medicinteknikbolag. Serietillverkningen kommer att inledas under första halvåret 2021 vid NOTEs fabrik i Estland.

Potentialen i samarbetet är betydande och försäljningen beräknas på årsbasis uppgå till cirka 85 MSEK. Förutsättningarna är goda att samarbetet kommer att utvecklas till NOTEs största inom medicinteknik.

– Vår verksamhet fortsätter att utvecklas starkt och vi vinner nya kunder och projekt på ett övertygande vis, säger Johannes Lind-Widestam, vd och koncernchef för NOTE. Det är även glädjande att vår satsning inom medicinteknik, där det bland annat ställs höga kvalitetskrav, når fortsatta framgångar. Vi är mycket stolta över detta nya samarbete med en världsledande aktör inom sitt område.

Comments are closed.