Annons

NOTE ökar sina leveranser till Hövding

Hövding 3, den senaste versionen av företagets uppblåsbara cykelhjälm, är helt upprampad i NOTEs fabrik i Kina. Den kvartalsvisa leveranstakten i det fjärde kvartalet 2019 uppgick till 10 MSEK, vilket innebär en tillväxt om cirka 150%. NOTE förutser en ökad tillväxt under 2020, i takt med att volymerna av Hövding 3 ökar under året.

– Detta är ett bra exempel på när vi på ett framgångsrikt sätt har hjälpt en start-up, i nära samarbete med en av våra svenska fabriker, för att sedan flytta produktionen till vår fabrik i Kina för att möjliggöra högre volymer, säger Johannes Lind-Widestam, vd och koncernchef. Samarbetet inleddes redan i prototypfasen och har fortsatt genom hela produktens livscykel. Vi är glada över att se att Hövding nu är ett väletablerat företag med den här väldigt innovativa produkten.

– Hövding har samarbetat med NOTE sedan 2012 när Hövding 2.0 utvecklades, säger Per Grönvall, Director of Operations and Development, Hövding. Att jobba tillsammans igen var ett naturligt val för att optimera utveckling och leverans för vår senaste generation – Hövding 3. NOTEs tekniska hjälp och snabba prototypframtagning nära vårt kontor i Malmö och volymproduktion bara ett par timmar från vår anläggning för slutmontering i Kina är värdefullt för oss. Vi ser fram emot ett fortsatt partnerskap för att uppnå våra mål både vad gäller tillväxt och lönsamhet.

Comments are closed.