Annons

Net Insight säljer ScheduALL

Net Insight har tecknat ett avtal att avyttra affärsområdet Resource Optimization, som bedriver verksamhet under namnet ”ScheduALL”, till Xytech Systems Corporation i en transaktion värd totalt 6 MUSD. Affären förväntas stänga under kommande veckor.

ScheduALL erbjuder mjukvarulösningar för planering och optimering av resurser för mediebolag globalt och har varit del av Net Insight sedan 2015. Avyttringen av ScheduALL återspeglar Net Insights strategi att fokusera på kärnverksamheten Media Networks, där tydliga framsteg gjorts för att realisera tillväxtpotential inom molnbaserade lösningar, IP och distansproduktion.

Transaktionen innebär att 100% av aktierna i alla helägda ScheduALL dotterbolag avyttras på kassa- och skuldfri basis, inklusive ett normaliserat rörelsekapital, för totalt 6 MUSD, varav 3 MUSD kontant vid stängning och resterande del i form av ett lån med 12-18 månaders löptid. ScheduALL har verkat som en oberoende enhet, vilket gör att effekterna på Net Insights kvarvarande verksamhet kommer vara begränsad. Affärsområdet Resource Optimization hade en nettoomsättning på 67,2 MSEK och ett rörelseresultat på 4,1 MSEK för helåret 2020.

Comments are closed.