Annons

Net Insight effektiviserar för NEP The Netherlands

NEP The Netherlands, en ledande leverantör av lösningar för TV och mediaproduktion för publika och privata TV-bolag, kommer att integrera Net Insights ScheduALL-lösning för att radikalt effektivisera end-to-end-tjänster.

Företaget implementerar Net Insights ScheduLINK-lösning i sitt Livecenter (Master Control Room) och bokningssystem för att effektivisera bokningar, planering och realtidshantering av kontributionsflöden. ScheduALL ger NEP The Netherlands funktionalitet för allokering av kostnadsställe, automatiserad prissättning, prislistor för annullering och fakturering. ScheduALL Portal kommer också att implementeras, vilket möjliggör självbetjäning och bokning av NEPs tjänster via en intuitiv webbapplikation. Syftet är att automatisera bokningsprocessen för NEPs största kunder, samt eliminera felbenägenheten vid emailhantering, manuella processer, dubbelarbete och konflikter. Lösningarna implementeras under fjärde kvartalet 2017.
– Vi behövde en lösning som kunde ersätta våra nuvarande tidskrävande manuella processer med ett system som effektiviserar den komplexa tekniska verksamheten, säger Casper Choffat, FoU-ansvarig på NEP The Netherlands. Net Insights lösningar passar oss perfekt. Framöver kommer de vara avgörande för vår förmåga att hantera stora volymer, och ger oss en ovärderlig överblick i realtid över tillgängliga resurser och möjliggör planering av våra kontributiontjänster end-to-end.

Comments are closed.