Annons

Net Insight avyttrar Sye-verksamheten

Net Insight säljer sin konsumentstreaminglösning Sye till ett Fortune 500-bolag för 350 MSEK kontant. Transaktionen förväntas slutföras under de närmaste veckorna.

– Det faktum att ett Fortune 500-bolag vill förvärva Net Insights internt utvecklade konsumentstreaminglösning är ett bevis på vår förmåga att utveckla lösningar för videotransport i världsklass, säger Gunilla Fransson, styrelseordförande i Net Insight. Sye har påskyndat Net Insights omvandling till ett avancerat medieteknikföretag och bidragit med ovärderliga kompetenser som kommer att kvarstå hos Net Insight även efter avyttringen.

Avyttringen möjliggör för Net Insight att öka fokus och investeringar i sin kärnaffär av B2B medietransportlösningar. Kompetenser som byggts upp under utvecklingen och lanseringen av Sye, exempelvis relaterade till virtualiserade mjukvarulösningar och molnbaserad teknik, kommer även framöver att gynna Net Insights affärsområde Media Networks.

Transaktionen innebär avyttring av 100% av aktierna i ett helägt dotterbolag bestående av Sye-verksamheten. Som en del av transaktionen kommer alla relevanta immateriella rättigheter och kontrakt och cirka 30 anställda och konsulter att överföras till köparen. Net Insights affärsområde Streaming Solutions, som innefattar Sye-verksamheten, drivs självständigt, vilket gör att effekterna på övrig verksamhet är begränsad. Streaming Solutions hade ett rörelseresultat på -37,5 MSEK under de första nio månaderna 2019 och hittills har Net Insight investerat cirka 215 MSEK i Sye.

Transaktionen är villkorad av sedvanliga tillträdesvillkor.

Comments are closed.