MYoroface vann Boost Innovation

MYoroface AB tog hem första pris i 2017 års omgång av Fiber Optic Valleys innovationstävling Boost Innovation. En utmaning som med hjälp av sensorteknologin kan vidareutveckla den befintliga lösningen på en av västvärldens vanligaste funktionshinder – dysfagi.

09microwave01
Agneta Wallner och Ylvali Gerling, MYoroface AB

Företaget vann 200 000 kr i förstudiemedel och företagsutmaningen kommer nu att spridas till forskare och studenter i hela världen för att få in de bästa lösningarna. På delad andra plats i tävlingen kom Nordic Welding Engineering AB och SPPO/Specialpedagoger Online AB.
– Det här är helt fantastiskt! En digitalisering av vår produkt innebär att vi öppnar upp för helt nya marknader. Och framförallt kommer detta ge ett enormt mervärde för våra kunder, som kan följa sin förbättringsresa digitalt, exempelvis genom en app, säger Ylvali Gerling, vd för MYoroface AB.
En enig jury utsåg vinnarna utifrån kriterier om potential, innovationshöjd och genomförande. Vinnaren MYoroface hade utmaningen med störst potential att få internationell spridning och lämpade sig bäst som en tävling för studenter och forskare. En tävling som startar 15 september där den som kommer med den bästa lösningen på utmaningen belönas med 25 000 kr.
Finalisterna fick ta emot sina prischeckar på Fiber Optic Valleys kick-off för världens smartaste kluster, i Hudiksvall den 13 september 2017.

Juryns motiveringar:
1:a pris – MYoroface AB (Vinst 200 000 kr + hjälp att sprida sin utmaning över hela världen)
”Årets vinnare bidrar med sin unika medicintekniska produkt till att lösa problemet på ett av västvärldens vanligaste funktionshinder. En innovation som med hjälp av det allra senaste inom sensorteknologin skulle uppnå en helt ny nivå och förutom att bidra till bred samhällsnytta även skynda på den internationella efterfrågan”

2:a pris – Nordic Welding Engineering AB (Vinst 50. 00 kr)
”Denna andrapristagare verkar i en traditionell bransch med stora utmaningar. Genom att kombinera befintliga metoder med digitala lösningar skulle deras utmaning kunna hitta revolutionerande lösningar på ett industriellt problem. Denna nya produkt medför ökad produktivitet, bättre kvalitetssäkring och skapar ett stort värde för många fler”

2:a pris – SPPO/Specialpedagoger Online AB (Vinst 50 000 kr)
”Med en hög grad av nytänkande och en vilja av att följa förändringen i människors beteende i det moderna samhället går andra pris till företaget som vill skapa framtidens lärmiljö med hjälp av virtuella medel. Med denna tilltänkta produkt kan man på enkelt sätt visualisera och effektivisera inlärningsprocesser för barn med särskilda behov. En innovation med stor marknadspotential för universella problem”

Tävlingen körs för femte gången med syfte att öka innovationskraften i regionen mellan Sundsvall i norr och Gävle i söder. Läs mer om tävlingen på www.boostinnovation.se

Fiber Optic Valley initierar och inspirerar till nya samarbeten för en digital samhällsutveckling. Vi är länken mellan, forskningen, marknaden och olika finansiärer. Vi sammanför människor med varandra, behov med lösningar, idéer med problem och pengar med innovationer. Verksamheten drivs med utgångspunkt i Hudiksvall/Gävle/Sundsvall. Från och med 1 jan 2017 är Fiber Optic Valley en del av forskningsinstitutet RISE Acreo. Till finansiärerna räknas Hudiksvalls kommun, Region Gävleborg, Vinnova och Tillväxtverket.
www.fiberopticvalley.com

Comments are closed.