SweGaN tar in 6 miljoner

Linköpingsföretaget SweGaN har tagit in över 6 miljoner kronor i en investeringsrunda. Bakom investeringen står Mount Wilson Ventures, ett amerikanskt riskkapitalbolag, Almi Invest och LiU Invest tillsammans med flera privata investerare.

Swegan har utvecklat en patenterad lösning för att tillverka halvledare som kan användas bland annat inom telekom- och rymdindustrin. Lösningen ökar prestanda och ger en högre verkningsgrad, samtidigt som den minskar energiförbrukningen. En kritisk faktor, såväl för telekom- som rymdindustri. Emissionen går till att skala upp Swegans produktion av nitridbaserade strukturer på så kallade Epiwafers (epitaxiala wafers).
– Vi är väldigt nöjda med att investeringsrundan fått ett så bra gensvar från investerare, säger VD Olof Kordina. Investeringen kompletteras ytterligare med ett lån som ger oss en bra möjlighet att växa snabbt. Pengarna kommer att användas för att öka produktionen och påskynda utvecklingen av våra nya material.
SweGaN grundades 2014 och har fortsatt att utveckla sin patenterade teknik för att möta de utmaningar som finns för högpresterande och högfrekventa GaN-enheter. Företagets nitridbaserade epitaxiala strukturer är utformade för ett brett spektrum av applikationer, bland annat telekom för 5G-nätverk, satellittelekommunikation och försvar eller civila sensorer.
Strategin är att öka och förbättra produktionen för att möta den växande efterfrågan på epiwafers av hög kvalitet. Produktionskapaciteten höjs med en faktor fem, och i början av 2018 kommer företaget att börja producera på 6″-substrat istället för de nuvarande 4″-substraten. 2017 planeras en tillväxt på 300 procent på försäljningsintäkter, anställning av 3 nya medarbetare och lansering av ett nytt produktsortiment i slutet av året.

Comments are closed.