Annons

Mycronic justerar upp 2016

Mycronic AB justerar upp utsikterna för helårsförsäljningen 2016 till nivån 2 200 MSEK, exklusive effekter av förvärv.

Bakgrund till uppjusteringen är sammantaget en tidigarelagd leverans av en maskritare Prexision-80, en order som erhölls i december 2015, förändrad produktmix inom Mycronics båda affärsområden samt valutaeffekter.
Bolagets tidigare bedömning var att helårsförsäljning 2016 kommer att vara i nivån 1 900 MSEK, exklusive effekter av förvärv.
Mycronics maskritare Prexision-80 är ett avancerat system för kostnadseffektiv tillverkning av de mest avancerade fotomaskerna för bildskärmstillverkning. Vid ordertillfället avtalades med kunden att leverans skulle ske senast under första kvartalet 2017. Ett framgångrikt genomförande av projektet och överenskommelse med kunden har möjliggjort leverans redan under december 2016.

Comments are closed.