Mycket bredbandig effektkalibrator

Newtons4th ltd, eller N4L, har etablerat sig på kalibratormarknaden med produkter som ger högre noggrannhet, större bandbredd och det till lägre pris. Den senaste produkten, PPA5500, har exempelvis 0,01 procents noggrannhet och 2 MHz bandbredd, vilket bland annat behövs inom sektorn för fordonselektronik.

Företaget bildades 1997 i Leicester av två ingenjörer med 15 års erfarenhet av kalibrering. Filosofin var att lösa mätproblem på ett smartare sätt för att förbättra prestanda och därtill kunna sänka priset.

Ett exempel på det ser vi nedan i strömshunten för företagets senaste instrument PPA5500.

Strömshunt för PPA5500.
Sexhörningen i bilden består i själva verket av ett stort antal parallellkopplade motstånd. De är arrangerade så att strömmen går åt ena hållet på kortets ovansida och åt andra hållet på kortets undersida. Det gör att strömmarna i dem tar ut varandra varvid störande induktans blir mycket låg.  Det är hemligheten till att man kan mäta högt i frekvens.

Det behövs, såväl när man skall mäta motorfrekvenser som switchfrekvenser, säger Scott Miller som är försäljningschef för N4L.

Scott Miller.
Monteringen av motstånden sker med en robot. Av det skälet kan man hålla tillverkningskostnaderna nere. Metoden kräver också minimal kalibrering.

Instrumentet har automatisk inställning av område, ”auto range”. Modellen PPA4500 har 8 områden medan PPA550 har fått 9 områden. Omkopplingen sker med halvledare i stället för med elektromekanik. Inställningen görs efter toppvärde. Den är snabb vilket gör att topparna inte klipps, som på äldre instrument.


Ingen toppklippning tack vare automatisk områdesinställning med halvledare.

3 eller 6 faser
PPA5530 tar in tre faser, men två instrument kan synkroniseras för att kunna mäta på sex faser.

Förutom de vanliga effektparametrarna har instrumentet inbyggda mätprogram för pulsbreddmodulerad motordrift, ”ballast lightning system”, ”inrusch current”, ”power transformer”, ”övertoner och ”flicker-brus, TVF105 och ”standby”-effekt enligt IEC62301. Noggrannheten garanteras för crest-faktorer (Ptopp/Pmedel) upp till 20.

Alla standardmätningar enligt ISO17025 kalibreringscertifikat följs: Det innebär att spänning, ström, fas, effekt, övertoner och flickerbrus. P4500/P5500 ger spårbar certifiering ned till 0,5 W.

Ett viktigt mätprogram är motordrift där tre fasers spänning mät liksom strömmar, via adaptrar. Motorns mekaniska last har sensorer för hastighet och vridmoment, vilka matas till instrumentet. Snabbt ändrande belastningar kan följas tack vare instrumentets snabba signalprocessorer. Fri programvara kan laddas ned för att få dataintervaller ned till 5 ms, vilket ger kontinuerliga förlopp utan tillfälliga luckor.

I Norden representeras Newtons4th (N4L) av Caltech AB i Vällingby.

Comments are closed.