Annons

Modem för smart energiutrustning

Från Microchip kommer ett flexibelt modem för kommunikation via elnät (Power Line Communication, PLC) som stöder olika standarder och egenutvecklade protokoll som används i smarta elnät världen över.

PL360B möjliggör för tillverkare att tillgodose elbolagens behov av smarta mätare med bättre tillförlitlighet och prestanda samt utrustning som fungerar för många olika marknader, användningsföreskrifter och driftskrav. Enchipslösningen anpassas enkelt med firmware.
PL360B, har utvecklats för att stödja PLC-protokoll för frekvensband på upp till 500 kHz, t ex ITU G.9903 (G3-PLC) och ITU G.9904 (PRIME), liksom CENELEC-, FCC- och ARIB-kompatibla tillämpningar. Modemet kommer med referenskonstruktioner för tillägg av PLC-gränssnitt till samtliga konsumenttillämpningar som kräver uppkoppling, inklusive smarta mätare, belysning, bostads- och fastighetsautomation samt fjärrkontroll.
PL360B-modemet är energisnålt, vilket ger 25 procent lägre energiförbrukning jämfört med tidigare generationer, och D-klassad förstärkning ger ytterligare optimering av verkningsgraden för modemets överföring.
Utvärderingssatsen ATPL360 inkluderar två utvärderingskort för etablering av punkt-till-punkt-kommunikation. Där finns PHY-testare för punkt-till-punkt test, PLC-“sniffer” som fångar upp nätets PLC-trafik samt en PLC-hanterare som hanterar det slutliga nätverket. En rad referenskonstruktioner är också tillgängliga för en komplett elmätare med PLC, för ett enda PLC-modem och för en PLC-masterkrets för hantering av hela nätverk av PLC-noder. Samtliga referenskonstruktioner kommer med konstruktionsfiler, uträkning av materialkostnad och kretsscheman.

Comments are closed.