Annons

Minsta styrkretsarna för pekskärmar i fordon

Fordonstillverkare implementerar nu fler pekskärmar utöver den centrala “infotainment”-skärmen (CID) för att hjälpa till att förbättra och underlätta bilkörningen. För att stödja sådana sekundära skärmar med avancerade funktioner utökar Microchip företagets maXTouch-portfölj med MXT288UD, industrins minsta styrkretsar för pekskärmar i fordon.

MXT288UD-AM- och MXT144UD-AM-kretsarna erbjuder lågenergiläge, väderokänslig funktion och pekdetektering genom handskar i flerfunktionsskärmar, pekplattor och smarta ytor för fordon, motorcyklar, e-cyklar och samåkningstjänster.

Sekundära pekytor kan placeras både inne i bilar och utanpå motorfordon, såsom exempelvis styren, dörrar, speglar, handtag, rattar, mellan säten eller i armstöd. Med MXT288UD-familjens minsta 7×7 mm fordonsklassade VQFN56-kapsel kan utrustningstillverkare nu minska kortutrymmet med 75 procent och väsentligt minimera den sammanlagda materiallistan (BOM). Familjens energisnåla “pek-inväntnings”-läge drar mindre än 50 µA och fortsätter att svara på användarens beröring även om skärmen stänger ner för att spara energi eller för att inte störa föraren vid mörkerkörning. Systemet vaknar efter beröring varsomhelst på pekytan.

MXT288UD-AM- och MXT144UD-AM-kretsarna möjliggör dessutom detektion och spårning av flera handskbeklädda fingrar genom en rad olika täckmaterial och tjocklekar, exempelvis läder, trä eller över ojämna ytor — även i närvaro av fukt. Normalt skulle dielektricitetskonstanten för sådana täckmaterial begränsa pekdetekteringen, men kretsarna tillhandahåller en unik lösning för tillförlitlig detektering och spårning av flera fingrar med ett högt signal-till-brus-förhållande (SNR) och genom ett egenutvecklat, differentiellt ömsesidigt förvärvningssystem.

I samåkningstillämpningar hjälper exempelvis denna tillförlitliga pekfunktion användare att få tillträde till en bil utifrån genom att pekkoordinater spåras på en extern skärm, oavsett väderlek, som regn, snö eller extrem värme. Motorcyklar och andra motorcykelfordon har också nytta av sådana väderokänsliga utformningar. Som en nyckelfärdig lösning tillhandahåller MXT288UD-familjen beprövad firmware, utvecklad enligt Automotive SPICE-processer och som är AEC-Q100-kvalificerad — vilket gör att den lätt kan integreras av dagens fordonstillverkare i existerande system med mindre risk och snabbare marknadsledtid.

– Fordonstillverkare försöker förbättra användarnas upplevelser med smarta ytor och flerfunktionsskärmar, och samtidigt tillhandahålla en bekväm och distraktionsfri miljö, säger Fanie Duvenhage, vice ordförande för Microchips grupp för människa/maskin-gränssnitt och pekfunktioner.

Leave a Reply