Annons

Miljongåva till Campus Helsingborg

Den 20 november överlämnas en gåva på 1,5 miljoner från Helsingborgs stad och Helsingborgs Handelsförening till Campus Helsingborg. Pengarna ges i samband med att Campus Helsingborg fyller 20 år. Donationen ska gå till forskningsområdet logistisk, handel och artificiell intelligens (AI).

Donationen består av 750 000 kronor från respektive part. Medlen ska användas för att anställa en postdoktor under två år.

– Donationen kommer att göra stor skillnad och ytterligare stärka den framstående forskningen vi har inom logistik och e-handel på Campus Helsingborg, säger Annika Olsson, rektor för Campus Helsingborg, Lunds universitet. Gåvan tydliggör att vi och staden arbetar mot samma mål och visioner. Ett stort tack.

Pengarna kommer att användas för att tillsätta en tjänst som postdoktor vid ReLog. Donationen ska förstärka ReLog kompetens och förmåga att agera som katalysator för förändringsarbete.

– Inom logistik och handel sker inom en snar framtid, en övergång från personcentrerad beslutsfattande till en mer datacentrerad och automatiserad beslutsfattande med AI, säger Daniel Hellström, forskningsledare för ReLog. För att förverkliga potentialen och erhålla samhällsfördelar behövs mycket ny kunskap. Med gåvan kan ReLog tillsammans med handeln och Helsingborg stad börja utnyttja modern teknik och analyser bättre för att möta framtidens logistikbehov och möjligheter.

Comments are closed.