Annons

Kraftig tillväxt för distributörer

Europas halvledardistributörer visade rekordsiffror första kvartalet 2017. En ökning med 10,5 procent jämfört med samma period förra året ledde enligt branschföreningen DMASS till en kvartalsomsättning på 2,13 miljarder Euro.

05dmass01
Kvartalsomsättning för halvledardistributörer 2016/2017 enligt DMASS

– Signalerna i slutet av förra året pekade inte på en så här kraftig tillväxt, säger Georg Steinberger, ordförande för DMASS. Vi trodde faktiskt på en ganska svag tillväxt i år baserat på dåliga siffror från de stora regionerna i Europa. Så det här rekordkvartalet var en positiv överraskning.
– Orsaken till tillväxten verkar vara att alla industrisegment, inklusive fordonsindustrin, har gått bra. Vi ser också en fortsatt stark orderingång, vilket lett till ökande ledtider och högre priser. Det borgar för ett starkt 2017.
Det är återigen Östeuropa som står för den starkaste tillväxten. Länder som Israel, Ryssland och Turkiet leder uppgången, följda av Spanien/Portugal och delar av Skandinavien. Det intressantaste landet är förmodligen Polen, som nu ligger på femte plats i Europa.
Tyskland hade med 7,2 procent en tillväxt under genomsnittet. De landade på 650 miljoner Euro. Ännu sämre gick det för Italien (+2,2 procent), Frankrike (+3,8 procent) och Storbritannien (+3,3 procent). Norden växte med 8,6 procent.
– Tillväxten i Östeuropa är inte förvånande, med tanke på att de länderna tagit över så mycket av lågkostnadsproduktionen från Västeuropa. De senaste åren har vi sett en kraftig överflyttning av produktion, framför allt från Tyskland. Det är också orsaken till att den tyska distributionsmarknaden växer relativt dåligt i förhållande till landets dynamiska industri.
– De närmaste 12 till 18 månaderna väntar vi en del ganska stora förändringar i försäljningskanaler som kan påverka distributionsmarknaden. Det gäller både skiften från distribution till direktförsäljning och skiften andra vägen.
Vad gäller produkter verkar ”distributionsvänliga” produktområden som minnen (+13,4%), analoga komponenter (+13%), mikroprocessorer (+11,6%) och logik (+18,2%) växa snabbast, följt av kraftkomponenter (+11,2%), diskreta komponenter och optokomponenter. Däremot sjönk marknaden för programmerbar logik med 3,1 procent.
– Ett kvartal bevisar ingen trend, så låt oss vara försiktiga här. Men det är intressant att snabbväxare som programmerbar logik och LED har lyckats så dåligt, trots att de finns i många industrisegment.

Comments are closed.