Annons

Kopplingsklämmor för elektrisk installation

Kopplingsklämmor har den viktiga uppgiften att skapa god elektrisk kontakt mellan kablar och ledningar med olika trådtvärsnitt. Elektriska kopplingsklämmor är oumbärliga i applikationer inom byggnadsinstallation, underhåll, reparation och service samt byggautomation inom industrin.

– För att elektriker ska kunna utföra nya installationer så snabbt och säkert som möjligt har Conrad Sourcing-plattformen utökat sitt sortiment med 221-seriens kopplingsklämmor från WAGO, säger Manuel Gschwend, Senior Expert Product Manager på Conrad Electronic. Som specialegenskap har de nya kopplingsklämmorna en manöverspak med infällt grepp, som kan hanteras enkelt och, till skillnad från vanliga skruvklämmor, gör det möjligt att ansluta och koppla bort elektriska ledare helt utan verktyg. När ledarna ansluts säkerställer fördjupningar på sidan av klämman att de kan fästas enkelt och säkert.

– Även när befintliga elektriska installationer måste repareras eller modifieras är den stora fördelen att klämmor, ledningar och kablar kan lossas snabbt och säkert utan skruvmejsel, säger Andreas Brettschneider, produktchef på WAGO. Även apparattillverkare kan göra stora tidsvinster tack vare möjligheten att enkelt fästa eller lossa trådar med olika tvärsnitt direkt med händerna. När en anslutning lossas hålls ledaren fast och klämman vrids försiktigt fram och tillbaka tills ledaren lossnar.

WAGO 221-serien finns i två storlekar för alla typer av ledare. Med 2-, 3- och 5-ledarklämmorna kan alla typer av ledare med olika tvärsnitt anslutas, såväl fintrådiga ledare med en anslutningsyta på 0,14 till 4 mm2 som enkel- och flertrådiga ledare från 0,2 till 4 mm2. 6 mm2-varianten klarar alla typer av ledare med tvärsnitt från 0,5 till 6 mm2.

Kopplingsklämmorna i 221-serien har två testöppningar i det transparenta höljet: en från ledaranslutningen, respektive i insticksriktningen, och en på motsatt sida. Detta innebär att tekniker kan använda mätutrustningen för att kontrollera spänningen vid klämman från två olika sidor.

Comments are closed.