Annons

Komponentingenjör hos Elektronikkonsult

Elektronikkonsult har förstärkt organisationen med Martin Szybanow. Sedan 1985 har han arbetat som komponentingenjör och inköpare på bolag som Ericsson, Allgon och Powerwave och hos Elektronikkonsult kommer han bland annat att hålla kontroll på olika komponenters livscykel och möjlighet till utbyte av obsoleta komponenter.

Att komponenter går ur tiden och måste ersättas med nya är ett ständigt återkommande problem för produktägare och kontraktstillverkare. Att redan från start konstruera med flera alternativa komponentleverantörer är viktigt, men också att ta reda på vart i livscykeln en komponent befinner sig. När en komponent går mot slutet av sin livscykel flaggar tillverkaren för att komponenten är så kallad End-Of-Life (EOL). Därefter kommer tillverkaren flagga för ett sista beställningstillfälle, så kallad Last-Time-Buy (LTB). Efter detta finns komponenten inte längre att få tag i och blir ”Obsolete”.
Att inte ha gjort ett genomtänkt komponentval redan på konstruktionsstadiet kan leda till omkonstruktioner och onödiga kostnader.
I ökande omfattning vill också produktägare veta om produkter innehåller farliga ämnen. Förutom RoHS som idag är en standard så vill flera deklarera kemikalieinnehåll gentemot REACH och veta om produkten innehåller några farliga SVHC-ämnen. På senare tid har frågan om konfliktmineraler också blivit aktuell. Flera stora företag har idag förbundit sig genom den så kallade Dodd-Frank Act, att arbeta för en konfliktfri leveranskedja.
För att stärka komponentarbetet har Elektronikkonsult förstärkt organisationen med Martin Szybanow. Sedan 1985 har han arbetat som komponentingenjör och inköpare på bolag som Ericsson, Allgon och Powerwave. Han har lång erfarenhet från komponentbranschen och har ett stort kontaktnät både i Sverige och internationellt.
Tillsammans med kundens elektronikkonstruktör kommer han tidigt i konstruktionsarbetet att försöka hitta komponenter som löser funktionen på det effektivaste sättet avseende pris, prestanda och ledtid. Han kommer också att klargöra var i livscykeln komponenten befinner sig och genomföra en analys av stycklistan (BOM) med syfte att ta fram billigare komponentalternativ eller alternativa leverantörer på befintlig komponent (second source).

Comments are closed.