Annons

Kärnoberoende kringutrustning för PIC18

PIC18F “K40”-familjen från Microchip består av 10 nya styrkretsar med mellan 16 och 128 kbyte flashminne i kapslar med mellan 28 och 64 ben. Enkapseldatorerna är de första i PIC18-serien med Microchips kärnoberoende kringutrustningar (CIPar).

11mchip01

CIPar ger utvecklare möjlighet att klara uppgifter i hårdvara och samtidigt spara CPUn för andra uppgifter eller för vila. Det resulterar i lägre energiförbrukning, möjlighet till deterministisk svarstid, mindre firmware-utveckling och minskar den tid som behövs för validering. PIC18F “K40” har en ADC med beräkningsförmåga (Computation ADC, ADC2), en intelligent AD-omvandlare som, oberoende av kärnan, kan styra de funktioner för datainsamling och signalanalys som krävs i sensortillämpningar, som exempelvis kapacitiv beröringsavkänning.
Tillägget av CIPar till PIC18F “K40” bygger vidare på den äldre PIC18F “K20”-familjen. De nya kretsarna har upp till 128 kbyte flashminne, 5 V matningsspänning, EEPROM och omfattande integrering av kringutrustning. Kretsarna inkluderar ett fullständigt komplement av kärnoberoende kringutrustningar för säkerhetskritiska tillämpningar (CRC / minnesscanning, Windowed Watchdog-timer och Hardware Limit Timer), upp till sju hårdvaru-PWMer och flera kommunikationsgränssnitt. Dessutom har PIC18 “K40”-familjen intelligent analog kringutrustning inkluderande ZCD-(Zero Cross Detect), inbyggd komparator och ADC2. ADC2 hanterar signalanalysfunktioner för medelvärdesberäkning, filtrering, översampling och automatisk jämförelse av tröskelvärde oberoende av CPUn.
“K40”-familjen stöds av Curiosity-kortet med stort benantal (High Pin Count, HPC) och Microchips etablerade mjukvarubaserade utvecklingsplattformar inkluderande MPLAB-kodkonfigurator (MCC), MPLAB IDE, XC8-kompilator och Microchips nya molnbaserade IDE MPLAB Xpress.
Kapslingsalternativ finns med mellan 28 och 64 ben och inkluderar UQFN- (4x4x0,5 mm), QFN-, SOIC-, SSOP-, TQFP- och DIP-kapslar.

Comments are closed.