Annons

IoT-kit för Sigfox

Microchip presenterar industrins första FCC-certifierade, fullt integrerade RF-sändtagare och utvecklingssatser för IoT-lösningar för användning på Sigfox-nätverk.

10mchip07

De nya utvecklingssatserna drivs av en komponent med integrerad ATA8520E-krets – en energisnål RF-sändtagare med en integrerad AVR-styrkrets. De inkluderar det första FCC-certifierade kortet som möjliggör för utvecklare att lätt ansluta till Sigfox fjärr- och tvåvägsbaserade globala IoT-nätverk.
Systemet är avsett för IoT-tillämpningar – för allt från logistik till jordbruk, smarta städer och andra marknadssegment för maskin-till-maskin (M2M) tillämpningar. ATA8520E är också den första fullt Sigfox-certifierade kretsen som passar för användning i både Nordamerika och Europa.
Det finns två versioner av lösningen. Microchips Sigfox-certifierade ATA8520-EK kan köpas som ett fristående kit, i första hand utformad för att testa tekniken, eller som en kombinationssats med ett Xplained PRO-kort för systemkonstruktion. Båda är framtagna för Sigfox IoT-nät i de licensfria ISM-banden. Lösningen kommer komplett med Sigfox-bibliotek, modulering, ID och PAC-kod, samt en säkerhetsnyckel som gör det möjligt för IoT-utvecklare att snabbt få ut sina konstruktioner på marknaden.
Sigfox, som nu finns i 24 länder och har över åtta miljoner registrerade utrustningar i sitt nätverk, är på väg att etablera ett globalt, sömlöst nät som ger enkel, allmän och energieffektiv anslutning för miljardtals utrustningar som periodvis sänder små mängder data över länga avstånd.

Comments are closed.