Annons

Intelligent positionsmätningssystem

Med sin BMP-serie har Balluff lagt till en ny intelligent förskjutningssensor som inte bara ger den absoluta positionssignalen för slaglängden för en kolv via IO-Link utan också information om sensorns status och de aktuella omgivningsförhållandena.

Sensorn övervakar till exempel sensortemperaturen, antalet starter och ger varningar när ett konfigurerbart gränsvärde bryts. En intern räknare övervakar kontinuerligt driftstimmarna under sensorns hela livslängd, både sedan den sista servicen och den senaste uppstarten. Detta gör det möjligt att planera för ett eventuellt nödvändigt utbyte vid nästa serviceintervall.
Det integrerade IO-Link-gränssnittet erbjuder också flexibilitet; det möjliggör till exempel snabba formatändringar tack vare tidsbesparande funktioner för parametrering. Denna magnetiska, beröringsfria och slitfria sensor upptäcker kontinuerligt kolvens absoluta läge och är kompatibel med praktiskt taget alla cylindertyper och kan snabbt installeras. Föredragna tillämpningar inkluderar sådana där exakt exekvering av ett definierat kolvslag är väsentligt för processen och produktkvaliteten, till exempel vid montering, hantering och fabriksautomation.

Comments are closed.