Annons

Teknikspecial


Gunnar Lilliesköld

Bristande tillförlitlighet med blyfritt

Swerea IVF har i två seminarier pekat ut hur blyfri lödning och tillämpning av traditionella standarder kan öka riskerna i fordon och i andra krävande applikationer. Brott i lödfogar och laminat kan ge testresultat som döljer allvarliga fel vilka påverkar tillförlitligheten.
Läs vidare
Fler specialartiklar
 
 
 
Produktdatabasen_Vänsterknapp2_141103
eeTimes europe

RSS

 
Kraftigt ökad störnivå i tätorter Utskrift E-post
Skrivet av Gunnar Lilliesköld   
2014-04-14
Under relativt kort tid har det radiofrekventa bakgrundsbruset ökat kraftigt i Stockholm och andra stora städer.  En mängd nya störkällor har tillkommit på grund av switchteknik på strömförsörjningsområdet. Michael Grimsland, störningsfunktionär inom Sveriges Sändareamatörer (SSA),  berättade om bland annat detta i föreningens monter på SEE.
Image

Förutsättningarna för radiokommunikation på kortvåg blir allt sämre i våra tätorter. Mängder av switchade nätaggregat och LED-lampor som borde uppfylla EMC-direktivet, men som inte gör så, sänder ut störningar med höga nivåer.  Sammantaget höjer alla dessa störningar den allmänna brusnivån. Denna ökade störningsdimma dränker svagare signaler.
– I tätbebyggda områden har vi på relativt kort tid sett tiotals dB av ökad störnivå i kortvågsområdet, säger Michael Grimsland.
Störningarna drabbar inte bara sändaramatörer utan även kommersiella användare av radio och samhällets radiotjänster.
En ökad bakgrundsnivå innebär att ett radiosystem måste dimensioneras med högre sändareffekter och/eller tätare basstruktur. Naturligtvis sker det till priset av en högre systemkostnad.
SSA har kontaktat ett flertal aktörer som utnyttjar radio eller har radio inom sitt ansvarsområde, t ex Elsäkerhetsverket, PTS och FRA för att gemensamt finna en framkomlig väg ur detta.

Störningarna samverkar
Toppeffekten från ett stort antal störande LED i en takbelysning kan bli mycket hög i de ögonblick merparten av lampornas störningar ligger i fas. En enskild LED-belysning kanske uppfyller kraven, men i installationer används ofta stora mängder lampor.
– Det har hänt att lågenergilampor har gått sönder på grund av hög summerad toppspänning.

Dåliga laptopaggregat

Switchade nätaggregat för laptop-datorer kan störa, trots att de är CE-märkta.
Det förekommer enheter som är märkta med CE, men inte ens ligger nära kraven i CE-direktiven.
Ett problem Michael Grimsland pekar på är de switchade nätaggregat som matar en lågspänningslampa. Strömbrytaren sitter ofta i själva lamparmaturen. Det innebär att när lampan släcks kommer nätaggregatet att vara obelastat.
– Obelastade ger switchade nätaggregat ofta oerhört korta transienter eftersom det nästan inte går åt någon energi alls för att hålla glättningskondensatorn uppladdad till utgående arbetsspänning. Därför blir pulserna i ett obelastat aggregat väldigt korta. Korta transienter betyder störningar med hög frekvens och ofta även med hög intensitet.
Inom SSA har Michael Grimsland och andra radioamatörer utvecklat ett ”avstörnings-kit”, en låda med olika typer av filter, avsedda att ta bort ledningsbundna störningar. I sändaramatörernas olika distrikt i landet finns ett antal sådana lådor att tillgå för störningsfunktionärer som kan rycka ut och hjälpa till att åtgärda störningar.
Det handlar då om att avlägsna ledningsburna signaler eftersom man inte kan gå in i grannarnas störande utrustning.  Ibland kan det hjälpa med att snäppa fast en (tudelad) ferritkärna över ledningen.
Image
Med en tråd genom kärnan kan dämpningen se ut såhär:
Image

Genom att linda flera varv genom kärnan ökar dämpningen markant:
Image
– Ofta krävs det dock att ledningen går flera varv genom kärnan för att tillräcklig dämpning skall fås även på låga frekvenser.  

Plasma-TV stör
Plasma-TV kan generera kraftiga störningar!
– Problemet är att varje punkt drivs dynamiskt med energi för att skapa ljus och omslagstransienterna skapar kraftiga störningar, att jämföra med en LCD-TV som släpper fram ett statiskt ljus.
Det är svårt att störa av en Plasma-TV eftersom det inte är tillräckligt att dämpa störningarna med filter på ledningarna till TV-apparaten.
Punkterna i en plasma-TV drivs via ett matrisnät. I kanten av bildskärmen går stora, transienta strömmar som skapar magnetiska störningar.  Dessa kan induceras till, och spridas i bakomliggande ledningar, t ex elledningar i väggen.

Frekvensstyrda fläktar
En annan betydande störkälla är frekvensstyrda fläktar med synkronmotorer.
– Omvandlarna i dessa är ofta av dålig konstruktion. Problemet förvärras av att installatörerna inte följer leverantörens anvisningar som är ett krav för att CE-märkningen ska gälla. Exempelvis kanske de inte använder en skärmad kabel.
Det förekommer även att den störande parten använder utrustning som överhuvudtaget inte är CE-märkt.
SSA har en grupp störningsfunktionärer som vid behov utför egna EMC-mätningar. Om en störande produkt upptäcks, genomför SSA en mätning, och om resultatet pekar på att produkten troligen inte uppfyller ställda krav lämnas en anmälan till Elsäkerhetsverket för att de sedan skall kunna genomföra en normenlig mätning och kanske förbjuda den störande produkten att sättas på marknaden.

 

Kommentarer (7)Add Comment

lasse 2014 April, 15
Värt att nämna all digitalsignalering. Området runt Sth:s central består bara av digitaldimma i etern. 73 de -0GBZ

Skogsgurra 2014 April, 15
Detta tog jag upp i Elforsk redan 2002 när jag presenterade en kort genomgång av vad jag förutspådde skulle bli en "frekvensomriktarinfarkt".

Papperet flyter omkring på nätet och kan läsas om man söker på "Praktisk formell eller verklig EMC". Där finns bland annat tips om en störningsfri frekvensomriktare som visat sig kunna lösa mängder med problem. Sök, läs, lär!

pf 2014 April, 15
Om du tänker på omriktarna från NFO Sinus så är syftet gott, men arbetar tyärr i stark motvind. Prisläget för NFO vs. Asientillverkat är tyvärr stor, och lösa omriktare är väl en sak medan allt som är inbyggt är än värre.
Lite synd också att man hela tiden lyfter fram just LED som störkälla, medan det i själva verket är elektroniken bakom som är boven, liksom i kovntionella lågenergilampor av lysrörstyp, och allehanda annat switchat som redan nämnts i artikeln ovan.
Som många redan vet är inte CE alltid CE i dess ursprungliga betydelse, det kan lika gärna betyda China Export, med några mm större avstånd mellan C och E.
Märkligt att man kunde lyckas komma ut med "nästan" samma logga i Kina eller hur?

Skogsgurra 2014 April, 15
Svar till pf

Jo, du har rätt, NFO Sinus uppfattas av många som dyr. Men om man inte kan åstadkomma störningsfrihet på annat sätt så kanske DeLaval gör rätt som ser till totalkostnaden plus störningsfriheten plus de extremt låga läckströmmarna (omriktarna behöver inget filter som läcker till PE) och alltså sätter in störningsfria omriktare i sina mjölkutrustningar.

Att CE har dubbla betydelser kände jag till, men att den ena varianten medvetet skiljer sig grafiskt från den "lagliga" var en nyhet. Fult.

pf 2014 April, 16
Mera info här:http://www.icqc.co.uk/en/china-export.php

Snacka om att vi jobbar i motvind...

Josef Boberg 2014 April, 16
Den trådlösa tekniken-myntet har en förskräckande baksida - och då särskilt för barn och tonåringar - som jag ser det.

Ingående i sak om vad jag grundar det på här http://josefboberg.wordpress.c...mog-stress

I o f s så kan jag ha fel i detta - men det kan jag ej föreställa mig att jag har. Vad tror Du ?

Gunnar Solås 2014 April, 17
Hej, Jag bara undrar om det konstiga distributionssystemet i Sverige bidrar till att öka spridningen av elektrosmog? Tänker på 3-fas med jord och nolla, och att allt är jordat hos förbrukaren. Att det är ändrat på senare tid hjälper inte i gamla hus med vagabonderande jordströmmar både i styggare och armering. Att vi inte skiljer på fas och nolla i våra stickproppar är en annan sak.
Jag bara undrar. Jag ha flyttat till TRNC, med engelskt system, gles bebyggelse och dålig täckning.
Gunnar

Skriv kommentar

busy
 
< Föregående   Nästa >
 
 
 
 
 
SE_Insethel3_140411
 
 

Specialartikel

Si möter konkurrens från både SiC och GaN
Årets internationella forskarseminarium om effekthalvledare i brett bandgap, ISICPEAW, ger belägg för att komponenter i kiselkarbid, SiC, i många effekttillämpningar, ger stora miljövinster jämfört med kisel, Si. Tekniken är nu mogen och konkurrenskraftig. Det samma gäller komponenter i galliumnitrid, GaN.
Image

Läs mer...
 
Brett bandgap på bred front
Komponenter i kiselkarbid, SiC, och galliumnitrid, GaN, ser vi nu implementerade inom en rad områden.  Särskilt inom fordonsindustrin och kraftindustrin finns en stor potential för tillväxt. Drivkrafterna är framför allt lägre förluster, kompaktare konstruktioner men i vissa fall även billigare systemkonstruktioner. Om bl a detta informerade Yole Développement under årets forskarkonferens ISICPEAW.
Läs mer...
 
Trench-MOSFET i SiC från Infineon
Infineons satsningar på halvledare i brett bandgap har resulterat i en trench-MOSFET. På gång är även transistorer i GaN. Om detta berättade Fanny Björk och Herbert Pairitsch, båda från Infineon, på årets ISICPEAW.
Läs mer...
 
Test- och produktionskostnader möts
Successivt minskade tillverkningskostnader gör att dessa närmar sig kostnaderna för test, eller till och med understiger dessa, förutsatt att man inte tänker i nya banor. Det är en av många trender som National Instrument ser. Läs här mer om vad deras årliga ”NI trend watch” tar upp.
Image
Läs mer...