Kraftigt ökad störnivå i tätorter

Under relativt kort tid har det radiofrekventa bakgrundsbruset ökat kraftigt i Stockholm och andra stora städer.  En mängd nya störkällor har tillkommit på grund av switchteknik på strömförsörjningsområdet. Michael Grimsland, störningsfunktionär inom Sveriges Sändareamatörer (SSA),  berättade om bland annat detta i föreningens monter på SEE.

Förutsättningarna för radiokommunikation på kortvåg blir allt sämre i våra tätorter. Mängder av switchade nätaggregat och LED-lampor som borde uppfylla EMC-direktivet, men som inte gör så, sänder ut störningar med höga nivåer.  Sammantaget höjer alla dessa störningar den allmänna brusnivån. Denna ökade störningsdimma dränker svagare signaler.
– I tätbebyggda områden har vi på relativt kort tid sett tiotals dB av ökad störnivå i kortvågsområdet, säger Michael Grimsland.
Störningarna drabbar inte bara sändaramatörer utan även kommersiella användare av radio och samhällets radiotjänster.
En ökad bakgrundsnivå innebär att ett radiosystem måste dimensioneras med högre sändareffekter och/eller tätare basstruktur. Naturligtvis sker det till priset av en högre systemkostnad.
SSA har kontaktat ett flertal aktörer som utnyttjar radio eller har radio inom sitt ansvarsområde, t ex Elsäkerhetsverket, PTS och FRA för att gemensamt finna en framkomlig väg ur detta.

Störningarna samverkar
Toppeffekten från ett stort antal störande LED i en takbelysning kan bli mycket hög i de ögonblick merparten av lampornas störningar ligger i fas. En enskild LED-belysning kanske uppfyller kraven, men i installationer används ofta stora mängder lampor.
– Det har hänt att lågenergilampor har gått sönder på grund av hög summerad toppspänning.

Dåliga laptopaggregat

Switchade nätaggregat för laptop-datorer kan störa, trots att de är CE-märkta.
Det förekommer enheter som är märkta med CE, men inte ens ligger nära kraven i CE-direktiven.
Ett problem Michael Grimsland pekar på är de switchade nätaggregat som matar en lågspänningslampa. Strömbrytaren sitter ofta i själva lamparmaturen. Det innebär att när lampan släcks kommer nätaggregatet att vara obelastat.
– Obelastade ger switchade nätaggregat ofta oerhört korta transienter eftersom det nästan inte går åt någon energi alls för att hålla glättningskondensatorn uppladdad till utgående arbetsspänning. Därför blir pulserna i ett obelastat aggregat väldigt korta. Korta transienter betyder störningar med hög frekvens och ofta även med hög intensitet.
Inom SSA har Michael Grimsland och andra radioamatörer utvecklat ett ”avstörnings-kit”, en låda med olika typer av filter, avsedda att ta bort ledningsbundna störningar. I sändaramatörernas olika distrikt i landet finns ett antal sådana lådor att tillgå för störningsfunktionärer som kan rycka ut och hjälpa till att åtgärda störningar.
Det handlar då om att avlägsna ledningsburna signaler eftersom man inte kan gå in i grannarnas störande utrustning.  Ibland kan det hjälpa med att snäppa fast en (tudelad) ferritkärna över ledningen.

Med en tråd genom kärnan kan dämpningen se ut såhär:

Genom att linda flera varv genom kärnan ökar dämpningen markant:

– Ofta krävs det dock att ledningen går flera varv genom kärnan för att tillräcklig dämpning skall fås även på låga frekvenser.  

Plasma-TV stör
Plasma-TV kan generera kraftiga störningar!
– Problemet är att varje punkt drivs dynamiskt med energi för att skapa ljus och omslagstransienterna skapar kraftiga störningar, att jämföra med en LCD-TV som släpper fram ett statiskt ljus.
Det är svårt att störa av en Plasma-TV eftersom det inte är tillräckligt att dämpa störningarna med filter på ledningarna till TV-apparaten.
Punkterna i en plasma-TV drivs via ett matrisnät. I kanten av bildskärmen går stora, transienta strömmar som skapar magnetiska störningar.  Dessa kan induceras till, och spridas i bakomliggande ledningar, t ex elledningar i väggen.

Frekvensstyrda fläktar
En annan betydande störkälla är frekvensstyrda fläktar med synkronmotorer.
– Omvandlarna i dessa är ofta av dålig konstruktion. Problemet förvärras av att installatörerna inte följer leverantörens anvisningar som är ett krav för att CE-märkningen ska gälla. Exempelvis kanske de inte använder en skärmad kabel.
Det förekommer även att den störande parten använder utrustning som överhuvudtaget inte är CE-märkt.
SSA har en grupp störningsfunktionärer som vid behov utför egna EMC-mätningar. Om en störande produkt upptäcks, genomför SSA en mätning, och om resultatet pekar på att produkten troligen inte uppfyller ställda krav lämnas en anmälan till Elsäkerhetsverket för att de sedan skall kunna genomföra en normenlig mätning och kanske förbjuda den störande produkten att sättas på marknaden.

 

Comments are closed.