Annons

Hör ljudmiljön innan den finns

Ett nytt forskningsprojekt ska utveckla ljud för virtuella 3D-miljöer. Syftet är att förbättra de verktyg som finns för att förstå hur ljud upplevs och påverkas av byggnadsmaterial, omgivning och arkitektur – redan innan en byggnad är uppförd.

Det handlar om byggnader och rum för bostäder och kontor men tekniken kommer även att fungera för till exempel idrottshallar och skolor.
– Vi kommer att ge möjligheten att höra ljudmiljöer innan de finns, vilket kommer att förbättra förutsättningarna för att fatta rätt beslut i framtida bygg- och infrastrukturprojekt, säger Arne Nykänen, biträdande professor i teknisk akustik vid Luleå tekniska universitet.
Han har tidigare arbetat med ljudapplikationer inom fordonsindustrin där ljud sedan länge använts för till exempel varningar eller påminnelser. Erfarenheter från detta, i kombination med dataspelsteknik och psykoakustik (läran om upplevelser av ljud), kommer att resultera i prototyper för att demonstrera VR-ljud.
– Realistiska VR-presentationer kommer att användas för att visa teknikens potential.
Forskningen i projektet ”VR-baserade verktyg för design av goda ljudmiljöer” bedrivs tillsammans med och på uppdrag av konsultföretaget Tyréns och Stiftelsen för strategisk forskning.

Comments are closed.