Annons

Hanza leverantör till Volvo Bussar

Kontraktstillverkaren Hanza kommer enligt en undertecknad avsiktsförklaring att leverera komponenter till Volvos bussfabriker i Europa. Hanza får även möjlighet att expandera sin nuvarande verksamhet i Värmland genom att förlägga delar av den nya tillverkningen till Volvos tidigare fabrik i Säffle.

-Vi undersöker kontinuerligt möjligheterna att utveckla vår strategiska komponentsförsörjning, säger. I Hanza har vi funnit en bred tillverkningspartner, som dessutom kan hjälpa oss att ta till vara den stora kompetens som byggts upp i Säffle. Det är med glädje vi ser att vårt arbete kan ge möjligheter att skapa nya jobb åt tidigare Volvo-medarbetare.” säger Håkan Karlsson, Executive Vice President, Business Areas, i Volvokoncernen.
Hanza är en av Nordens snabbast växande kontraktstillverkare, vars affärsmodell bygger på att upprätthålla en långsiktig tillverkning i Sverige i kombination med en egen global produktion. Tillverkningskoncernen har i dag 13 fabriker i sex länder, varav fyra i Sverige.
-Vi ser en stor potential för våra fabriker i Värmland, bland annat tack vare närheten till Norge, säger Erik Stenfors, koncernchef Hanza. Genom samarbetet med Volvo kan vi utöka vårt erbjudande till att även omfatta nya tillverkningsteknologier i Säffle.
Samarbetet med Volvo bedöms medföra arbete för omkring 50 personer.
-Det här är ett riktigt positivt besked för vår kommun, säger Sven Junzell, Kommunchef, Säffle kommun. Vi har sett hur HANZA skapat arbetstillfällen i Värmland och haft flera samtal rörande en etablering här i Säffle. Med hjälp av dagens besked kan vi konkretisera diskussionen och se hur vi kan stödja dem i planerna på en ny fabrik.
Parterna kommer nu att utarbeta en detaljerad plan för samarbetet, vilken kommer att presenteras under hösten. I den ingår samarbete inom ett flertal tillverkningsteknologier såväl globalt som i den nya planerade HANZA- enheten i Säffle.

 

Comments are closed.