Annons

Göteborg femma i världen

Göteborg är topp fem i en jämförelse av hur lockande städer är för människor som har särskilt efterfrågade kunskaper. I ett nytt index bedöms utvalda städer över hela världen.

Med hög livskvalitet och stor andel välutbildad befolkning placerar sig Göteborg som nummer 5 bland 46 utvalda städer i den första versionen av GCTCI – ett internationellt index som rankar städer utifrån förutsättningar att attrahera kompetens. Bara Köpenhamn, Zürich, Helsingfors och San Francisco rankas högre.
Indexet presenterades i Davos i samband med World Economic Forum.
– Vi är mycket glada över att våra satsningar uppmärksammas och att vi är en av de städer som finns med i indexet. Att vi placerar oss högt visar att Göteborg har många styrkor i ett globalt perspektiv, men ger också en fingervisning om att vi har en bra position även när kampen om internationell kompetens ökar. Det är en avgörande faktor för konkurrenskraften för våra företag.
Det säger Niklas Delersjö som leder Global Talent Gothenburg / West Sweden som är en satsning för att utveckla regionens möjligheter att attrahera och ta emot internationell kompetens. Satsningen drivs gemensamt av näringsliv, akademi samt stad och region.
– Men då krävs det att vi inte slår oss till ro, utan växlar upp det arbete vi nu har påbörjat där vi gemensamt sätter agendan och driver på en fortsatt utveckling.
Städerna mäts på sex områden genom två till fyra utvalda variabler per område. Det är till exempel internettillgång, livskvalitet, ledande universitet, levnadskostnad samt utbildningsgrad.
Ett intressant resultat av GCTCI är att mindre städer med upp till 500 000 invånare slår många av de stora megastäderna.
En del förklaras med närvaron av stora, ofta världsledande företag i kombination med en mer lättnavigerad stad med hög livskvalitet och attraktiv inte minst för familjer.
– Det är precis det som utgör Göteborgs styrkor. Men i vårt fortsatta arbete är viktigt att vi drar nytta av dessa genom att bli bättre på att berätta om möjligheterna, säger Niklas Delersjö på plats i Davos.

Comments are closed.