Annons

Global forsknings- och utvecklingsgrupp för gruvor

ABB har investerat i en specialiserad forsknings- och utvecklingsgrupp med ansvar för elektrifiering, automation och digitala lösningar för gruvtruckar och infrastruktur för underjordsbrytning. Utvecklingsavdelningen, som är baserad i Sverige och för närvarande har 13 medarbetare i Umeå, Skellefteå och Västerås, kommer att stödja gruvoperatörer i deras strävan efter koldioxidfria anläggningar som är säkrare och mer hållbara för människor och miljö.

ABB:s gruvspel är marknadens första helt SIL-3-certifierade lösning och har den högsta tillgängliga säkerhetsnivån.

Metaller och mineraler kommer även fortsättningsvis att vara en förutsättning och en utmaning för det moderna samhället. Tekniker som bland annat elfordon, vindkraftverk och smarta lösningar för arbetsplatser och bostäder kan inte fungera utan ökad tillgång till ämnen som koppar, litium, kobolt och mangan. Sverige är redan idag världsledande inom hållbarhet, elektrifiering och klimateffektiva gruvprocesser och den snabba utvecklingstakten har möjliggjorts av ett forsknings- och innovationsklimat där gruvindustrin, dess leverantörer och universitet arbetar nära tillsammans.

Sverige är därför en idealisk bas för utvecklingsavdelningen, där det inom ABB även finns utvecklingsteam för gruvspel i landet. Utöver samverkan med svenska intressenter samarbetar gruppen också med ABB:s andra FoU-team för gruvor i Schweiz, Brasilien och Tyskland.

– Samverkan är avgörande för att skapa framtidens hållbara gruvindustri, säger Marcus Kristofersson, FoU-chef för gruvor på ABB i Sverige. I Sverige har vi skapat nya lösningar genom att samarbeta i nätverk med gruvoperatörer och företag inom branschens leveranskedja. Vi har också tillgång till statliga utvecklingsfonder. ABB tar detta samarbete till den globala FoU-världen, där den svenska modellen kan bidra till att skapa effektiv, hållbar och säker gruvdrift i hela världen.

ABB har bedrivit många gemensamma forskningsprojekt tillsammans med kunder och partners, både i globala och svenska forskningsinitiativ. Ett exempel är att tillsammans med gruv- och mineralkoncernen LKAB försöka sätta en ny världsstandard för hållbar gruvdrift på stora djup.

– Nya digitala lösningar innebär helt nya sätt att leda framtidens autonoma gruvor med högre säkerhet och större effektivitetsvinster i ett hållbarhetsperspektiv. Till exempel kan den on-demand-lösning för ventilation som ABB har utvecklat halvera en gruvas totala energiförbrukning.

Utvecklingsavdelningen arbetar också med banbrytande robotteknik. Inom en nära framtid innebär det att robotar kan överta riskabla uppgifter som att ladda sprängmedel i underjordsprocesser, vilket betyder bättre arbetsmiljö och högre säkerhet.

Elektrifiering är ett prioriterat arbetsområde där utvecklingen av kraftinfrastruktur för elektriska gruvtruckar gör det möjligt att fasa ut fossildrivna fordon såväl ovan som under jord.

– Vi arbetar i väldigt många spännande projekt med målet att bygga en hållbar gruvindustri. En av ABB:s styrkor är vår breda kunskap inom gruvor och den förmåga vi har att arbeta i stora projekt där vi kan ta ett helhetsansvar för omfattande processlösningar eller hela anläggningar.

Comments are closed.