Annons

Bristen på halvledare är konferenstema

Svensk Elektronik och det strategiska innovationsprogrammet Smartare elektroniksystem arrangerar och bjuder in till årets stora konferens om bristen på halvledare i Sverige. Datum och plats för konferensen är 13 september, kl. 09.00 – 16.00 på Lindholmen Conference Centre i Göteborg.

Dagen kommer att blandas med korta presentationer och interaktiva strategidiskussioner för att peka ut framtidens svenska spetsområden, både för de på plats och de som deltar digitalt. Vår moderator för dagen är Maria Berghäll.

– Detta kommer att bli en av de viktigaste sammankomsterna på åratal, säger Peter Björkholm, VD på Svensk Elektronik.

Under dagen kommer vi att få höra större svenska företag berätta om hur deras produktion hotas pga. halvledarbristen. Vi kommer även att redovisa vår kartläggning över svenska halvledarföretag, var de finns och vad de gör.

Vi får även höra några av de framgångsrika företagen från de större klustren, tex. Silex, Gapwaves och AlixLabs. Vi kommer även redovisa senaste resultaten från nyligen avslutade projekt. Vidare kommer omvärldsbevakning presenteras (på engelska).

IDEA – International Distribution of Electronics Association presenterar den senaste statistiken för den Europeiska komponentmarknaden, samt Europeisk elektronikframtid – presentation av 2021 års Europeiska elektronikstrategi Elisabeth Steimetz, ordförande EPoSS.

Dessutom kommer Departementssekreterare Magnus Rentzhog från Näringsdepartementet informera om Svensk industristrategi.

Mer information och detaljerat program samt anmälningslänk finns här.

Comments are closed.