Annons

FundedByMe når maxmål

FundedByMe lanserade sin egen crowdfundingkampanj den 10 november, 2017. Redan efter 24 timmar hade målet om 9 miljoner kronor uppnåtts. Kampanjen lanserades därefter i etapper, via offline/online-aktiviteter för att den 3 december, 2017, stängas med en överfinansiering på 500%.

Med 20 miljoner kronor i insamlat kapital från 867 delägare motsvarar kampanjens resultat 8,02% av FundedByMe’s totala aktier.
FundedByMe har tidigare aviserat avsikten för en börsintroduktion under 2018, samt uppvisat en stark tillväxt under 2017. Företaget har passerat 100 000 registrerade investerarmedlemmar, ökat försäljningsintäkterna och inlett flera strategiska samarbeten internationellt. Det största av dessa samarbeten med finska Privanet Securities Oy har resulterat i framgång för kampanjen BCaster, vilken finansierades på rekordtid, då 12 miljoner kronor säkrades under två dygn i november.
Kampanjen visar återigen styrkan av crowdfunding och det fortsatta förtroendet för FundedByMe. Nya såväl som befintliga delägare har ställt sig bakom kampanjen för att möjliggöra företagets fortsatta expansion och därmed förändra synen på vilka som traditionellt får ta del av företags ekonomiska framgång. Hittills har detta varit få förunnat men FundedByMe vill erbjuda möjligheter för alla att bli delägare, om de vill, i sitt favoritklädmärke, ett intressant app-bolag, ett fantastiskt nytt spel eller det som potentiellt kan bli nästa stora succé.
Investeringen kommer att användas till förberedelser inför börsnotering, expansion av säljkår samt marknadsföring. FundedByMe kommer vidareutveckla tekniken för att kunna leverera bättre tjänster nationellt och internationellt. Med över 100 000 investerare ökar kraven på funktioner för delägande, kommunikation samt uppföljning av investeringar. Bolaget har även lanserat en funktion för köp/sälj av onoterade aktier som kommer att utvecklas vidare.
– Vi har nått vårt maxmål på 20 miljoner kronor och vill tacka samtliga för det enorma intresset, förtroendet och viljan att investera i oss, säger Daniel Daboczy, VD, FundedByMe. Vi har självklart skapat en väntelista för det fortsatta intresset för dem som inte hann med. Nu börjar vårt arbete i att kunna visa vad vi kan prestera, samt göra FundedByMe till en folkaktie.

Comments are closed.