Annons

Fler kvinnliga forskare inom produktionsteknik

På bara några år har antalet kvinnliga doktorander och medarbetare ökat markant inom Högskolan Västs produktionstekniska forskning inom ramen för Primus. Flera av dem kommer från universitet i Indien, Tyskland, Pakistan, Iran och andra länder.


Sneha Goel, Paria Karimi och Tahira Raza är tre av de kvinnliga doktoranderna inom produktionsteknik.

– Det är en mycket positiv utveckling för både vår forskningsmiljö och hela teknikbranschen, konstaterar Per Nylén, föreståndare för forskargruppen Produktionsteknik Väst som ingår i Primus. Kvinnor har länge varit underrepresenterade inom produktionsteknik.
2019 är andelen kvinnor högre än någonsin på Högskolan Västs forskarutbildning inom produktionsteknik. Av dagens doktorander är ungefär en tredjedel kvinnor. 2018 blev Ana Bonilla Högskolan Västs första kvinnliga doktor i produktionsteknik. I januari anställdes italienska Lidia Baiamonte som postdoc inom termisk sprutning. Hon är en av totalt 14 kvinnliga forskare och forskarstuderande inom forskargruppen Produktionsteknik Väst som finns på Produktionstekniskt centrum (PTC) i Trollhättan.
Några av de doktorander som finns på plats är Sneha Goel, Paria Karimi och Tahira Raza.
– Jag trivs mycket bra i det internationella teamet här. Här spelar det ingen roll alls att jag är muslim och kvinna. Alla accepterar mig som jag är. Kunskap är viktigare än kulturell bakgrund, säger Tahira Raza.
– Vi ser många fördelar med att fler kvinnor söker sig till vår forskningsmiljö, säger Per Nylén. Med en jämnare fördelning mellan kvinnor och män får vi större mångfald och en bättre arbetsmiljö. Kvinnor tillför andra erfarenheter och perspektiv på forskningen och deras nätverk öppnar vår verksamhet för nya kretsar.
– Kvinnorna blir också viktiga förebilder för unga tjejer som funderar på sitt yrkesval och det är oerhört värdefullt på lång sikt. Det innebär ju också att industrin får fler kvinnliga ingenjörer i framtiden.
Samtidigt har den produktionstekniska forskningen stor internationell attraktionskraft. Sjutton nationaliteter och fem världsreligioner finns representerade i forskargruppen.
– Sedan några år tillbaka har vi en fantastisk mångfald i vår forskningsmiljö. En majoritet av både våra kvinnliga och manliga forskare och medarbetare kommer från universitet i Asien och Europa. Kanske har vi rentav Trollhättans mest internationella arbetsplats?
– Vår forskning inom vissa produktionstekniska områden ligger långt framme med internationella mått mätt. Dessutom finns en unik testbädd med mycket avancerad labbutrustning på PTC.
Per Nylén tror även att Sveriges nivå på jämställdhet kan vara värdefull för många utländska kvinnliga medarbetare.
– Det handlar inte enbart om jämställdhet på arbetsplatsen och i det svenska samhället. Här är det också praktiskt möjligt att kombinera en krävande doktorandtjänst med att vara småbarnsförälder, tack vare föräldraledigheten.

Text: Christina Axelson

Comments are closed.