Annons

Fler aktier i NOTE

Det totala antalet aktier och röster i NOTE har ändrats till följd av att 211 000 nya aktier har emitterats under maj månad med anledning av utnyttjande av teckningsoptioner under det treåriga incitamentsprogrammet antaget vid årsstämman 2018.

Efter utnyttjandet av teckningsoptioner uppgår det totala antalet aktier och röster i NOTE per den 31 maj 2021 till 28 583 600. Genom utnyttjandet av teckningsoptioner har NOTEs aktiekapital ökat med 109 285 kronor och uppgår per den 31 maj 2021 därmed till 14 804 554 kronor.

Comments are closed.