Annons

Fjärrstyrd och 5G-uppkopplad virkeslastare

Världspremiären av en fjärrstyrd, 5G-uppkopplad virkeslastare är ett viktigt steg mot fjärrstyrda maskiner och säkrare timmerhantering. I veckan har de första skarpa testerna genomförts i det forskningsprojekt där Mittuniversitetet samarbetar med SCA, Volvo CE, Telia, Biometria och Skogforsk.


Den fjärrstyrda virkeslastaren demonstrerades i skarpt läge på SCA:s virkesterminal Torsboda utanför Timrå. Foto: Tina Stafrén.

Under torsdagen nåddes en milstolpe då den fjärrstyrda virkeslastaren demonstrerades i skarpt läge på SCA:s virkesterminal Torsboda utanför Timrå. Resultaten under testveckan har varit lyckade och visat att den nya tekniken kan möjliggöra fjärrstyrda terminaler, något som effektiviserar arbetet och ger förarna en säkrare och bättre arbetsmiljö utan maskinvibrationer, buller och ensamarbete.

– Målet med forskningsprojektet är att undersöka hur ny teknik så som 5G kan möjliggöra att de hundratals virkesterminaler som finns runtom i Sverige kan bemannas med fjärrstyrda virkeslastare i framtiden, säger Mattias O´Nils, ledare för STC Forskningcenter, Mittuniversitetet. Testerna som gjorts under veckan har visat att tekniken fungerar, att det går att köra samt lasta och lossa timmer med fjärrstyrning.

– Det här är ett mycket bra projekt där vi får prova hur vi kan använda 5G-teknik för fjärrstyrning och möjligheten att arbeta uppkopplade på distans, säger Magnus Bergman, chef för stab, teknik och digitalisering vid SCA Skog. Projektet ligger helt i linje med SCA:s ambition att vara med och driva på utvecklingen mot mer autonoma fordon och bättre förarstöd. Det är också en viktig del i att göra skogsbruket ännu mer hållbart. Med fjärrstyrda terminaler kan vi förbättra arbetsmiljön för förarna, öka tillgängligheten på terminalerna och effektivt nyttja våra maskiner.

Volvo CE har byggt om och utrustat en L180 höglyft med uppkopplade kameror och sensorer som gör det möjligt att fjärrstyra den på distans. Genom Telias 5G-teknik skickas alla data utan fördröjning, vilket gör att föraren får samma upplevelse på distans som i själva maskinen. Det är helt avgörande för att kunna genomföra fjärrstyrningen med precision och på ett säkert sätt.

– Vi ser att fjärrstyrning ger stor framtida potential för våra kunder att förbättra sin verksamhet, säger Christian Spjutare, Advanced Engineering Program Manager på Volvo CE. I farliga miljöer kan operatören flyttas till en säker plats med bättre arbetsmiljöförhållanden. I fall där man bedriver verksamhet på flera olika platser kan en förare sköta flera terminaler samtidigt. Projektet ger oss en möjlighet att testa vår fjärrstyrningsplattform i en ny applikation med höga precisionskrav och lära oss hur systemet behöver utformas för att möta industrins behov.

Bakom forskningsprojektet Remote Timber står Biometria, Mittuniversitetet, SCA, Skogforsk, Telia och Volvo Construction Equipment. Forskningsprojektet finansieras av de deltagande parterna och av VINNOVAs program för Fordonsstrategisk Forskning och Innovation, FFI.

I projektet kartläggs även aktuella lagar och regelverk i syfte att belysa de juridiska förutsättningarna för en kommersialisering.

Leave a Reply