Annons

Energisnåla LCD-tillämpningar

Microchip lanserar en ny familj av energisnåla styrkretsar (MCUer) med kärnoberoende kringutrustning (CIPar) och intelligent analog drivkrets för LCD-skärmar.

06mchip01

De nio kretsarna i PIC16F19197-familjen inkluderar en batterivänlig laddningspump för LCD-drift, 12-bitars ADC med beräkning (ADC2), en energisnål komparator och aktiv klock-avstämning för en högfrekvent oscillator. De är de första 8-bitars styrkretsarna som optimerats för populära energisnåla och batteridrivna berörings- eller ”touch”-baserade LCD-tillämpningar.
PIC16F19197-familjen består av kretsar med mellan 28- och 64-ben samt upp till 56 kbyte flashminne och 4 kbyte RAM. Laddningspumpen tillser att LCD-skärmar upprätthåller jämn kontrast även när batterispänningen sjunker. ADC2 automatiserar signalinsamlings- och bearbetningsuppgifterna, vilket gör det lätt att implementera robusta beröringsbaserade knappar och skjutreglage. Möjlighet till aktiva klock-avstämning ger dessutom kunderna en extremt stabil oscillator över hela området för arbetsspänning och arbetstemperatur. PIC16F19197-familjen åstadkommer detta helt i hårdvara snarare än att förlita sig på mjukvara.
Familjen har även en realtidsklocka och -kalender (RTCC) med reservbatteri och högströmsbaserade I/O-anslutningar för direktdrift av LCD-bakbelysning. Energisnåla IDLE/DOZE-lägen och inaktivering av kringutrustning (Peripheral Module Disable, PMD) förlänger batteriets livslängd. Samtliga funktioner erbjuds tillsammans med förmågan att driva upp till 360 LCD-segment, vilket gör att PIC16F19197-familjen är ett bra alternativ för batteridrivna LCD-tillämpningar.
Familjen stöds av MPLAB-kodkonfiguratorn (MCC), som är en kostnadsfri “plug-in” för de integrerade utvecklingsmiljöerna MPLAB X och MPLAB Xpress, vilket ger ett grafiskt gränssnitt för konfigurering av tillämpningsspecifika kringutrustningar och funktioner. Microchips utvecklingskort LCD XLP Explorer (DM240314) som nu finns tillgängligt, stöder utvärdering av PIC16F19197-styrkretsfamiljen.

Comments are closed.