Annons

EERAM-lösningar minskar minneskostnaden

Microchip presenterar en ny familj av SPI (Serial Peripheral Interface) EERAM-minnesprodukter som erbjuder systemkonstruktörer en kostnadsbesparing på upp till 25 procent jämfört med nuvarande seriella icke-flyktiga RAM-(NVRAM)-alternativ. Familjen tillför fyra tillförlitliga SPI-densiteter till Microchips EERAM-portfölj, från 64 Kb upp till 1 Mb.

Tillämpningar som kräver upprepad dataloggning av enformiga uppgifter, i exempelvis allt från smarta mätare till tillverkningslinjer, måste kunna automatiskt lagra om innehåll om strömmen bryts under processen. De NVRAM-baserade lågdensitetslösningar (64 kbit till 1 Mbit) som för närvarande används för sådan dataloggning är vanligtvis de dyraste minnena per bit räknat i slutprodukterna.
EERAM är ett fristående RAM-minne som utnyttjar samma SPI- och I2C-protokoll som seriell SRAM, vilket möjliggör för kretsarna att bibehålla SRAM-innehåll under strömavbrott utan användning av ett externt batteri. Samtliga icke-flyktiga delar av komponenten är i princip osynliga för användaren. När kretsen känner att strömmen minskar överför den automatiskt SRAM-data till icke-flyktig minneslagring och flyttar den sedan tillbaka till SRAM när strömmen återvänder. I exempelvis tillverkningslinjer, kan en station hantera upp till miljontals uppgifter under sin livstid och förlust av data kan kräva utredning eller kassering av produkter. EERAM kan i detta fall automatiskt lagra SRAM-innehållet så att tillverkningen kan återupptas vid den uppgift då avbrottet skedde.
Den främsta anledningen till att EERAM blir billigare är att standardprocesser för CMOS och Flash kan utnyttjas. Eftersom dessa är de mest använda och vanligaste processerna erbjuder de industrins bästa tillförlitlighet och lägsta kostnad.
Alternativa lösningar som exempelvis ferroelektrisk RAM (FRAM) utnyttjar en specialprocess, vilket resulterar i mycket högre kostnader och ostadig tillgång på lång sikt. Den nya EERAM-familjen stöds av Microchips kunddrivna rutiner för äldre produkter, som tillser att kunderna har tillgång till produkter så länge som de behövs.
Följande kretsar är tillgängliga i 8-bens SOIC-, SOIJ- och DFN-kapslar i tillverkningsvolymer.

* 48L640: 64 Kb SPI
* 48L256: 256 Kb SPI
* 48L512: 512 Kb SPI
* 48LM01: 1 Mb SPI

Comments are closed.