Annons

Drönarsvärm med noggrann position

2 198 miniatyrdrönare skapade för en tid sedan spektakulära mönster på St Petersburgs natthimmel. Miniatyriserade positioneringssystem från u-blox gjorde det hela möjligt.

Uppvisningen skedde den 3 september och varade i tio minuter. De 2 198 drönarna skapade bland annat en 600 meter bred flygande duva som var synlig flera kilometer bort.

Företaget Geoscan, som byggt och programmerat drönarna valde positioneringssystem från u-blox (NEO-M8P) med satellitnavigering med hjälp av både GLONASS och GPS. De bara tio cm breda drönarna måste kunna navigera med mycket hög precision för att kunna skapa mönster och skifta mellan olika mönster på ett smidigt sätt.

GNSS modulen NEO-M8P använder en RTK-metod (real-time kinematic) för att förbättra positioneringen. Den jämför fasen på den sända signalen från en satellit med samma signal som tagits emot och återutsänts från en fast basstation. På det sättet går det att kalkylera relativ position med millimeterprecision och absolut position med centimeterprecision.

Geoscan har producerat drönardisplayer de senaste två åren. Till att börja med klarade man bara att styra 40 drönare samtidigt, men antalet har efterhand ökats till dagens rekordnivå.

– u-blox-modulerna har förbättrat våra drönares positionering till ungefär en centimeters noggrannhet, säger Semen Lapko, ansvarig för Geoscans Drone Show Project. Modulerna har också kortat ner uppsättningstiden och gjort det möjligt att flyga drönarna snabbare och byta mönster på kortare tid.

Comments are closed.