Annons

Datorer till containerterminal

JLT Mobile Computers har levererat 47 datorer av modellen VERSO+ 10 till DCT Gdansk i Polen, den enda djupvattenterminalen i Östersjöområdet. Containerhamnen som är den största i landet har nyligen öppnat ytterligare en terminal, T2, i vilken datorerna från JLT kommer att användas.

VERSO+ 10-datorerna monteras på K2 terminaltraktorer från Kalmar för att köra terminaloperativsystemet (TOS) Navis N4 från Autepra. Den nya terminalen är hela 650 m lång och dubblerar därmed den årliga volymen i hamnen till 3M TEU, motsvarande ca 1,5M containrar.
JLT:s VERSO+ 10-datorer är väl lämpade för användning i containerterminaler där de yttre förhållandena kan vara mycket krävande. Ett krav för att arbetet i hamnen ska kunna utföras är konstant tillgång till affärskritisk data via IT-systemen – även under tuffa förhållanden. Stryktålig utrustning är därför en absolut nödvändighet för att verksamheten ska fungera. En av de främsta styrkorna med VERSO+ 10 är den praktiskt taget okrossbara PCT-skärmen. Datorn har dessutom en mycket kompakt och slimmad design vilket underlättar installation i de trånga förarhytterna på terminalfordonen.

Comments are closed.