Annons

APIer och säkerhet för IoT-eran

Uttrycken API och IoT nämns en hel del numera på utvecklarnas konferenser världen över. Den lavinartade ökningen av antalet uppkopplade utrustningar är en utmaning som hotar att spränga gränserna för den traditionella infrastrukturen. Medan teknikföretag som Imagination är i full färd med att bygga nästa våg av maskinvaruarkitekturer för IoT, är utveckling av programvara ett […]

Svar på konstruktörers frågor om RISC-V-verifiering

Man kan helt säkert säga att intresset för RISC-V uppvisar en kraftig ökning inom konstruktörskretsar. Det handlar inte bara om att hela idén bakom open-source gjort det till ett kostnadseffektivt alternativ, utan också om att dess ISA (instruction set architecture) är uppbyggd för att ge stor flexibilitet. Rob van Blommestein, Vice President of Marketing, OpenSpin […]

Egen SoC för IoT och Industri 4.0

Vid utvecklingen av IoT-produkter kan specialanpassade systemchip användas för att uppfylla krav för en specifik tillämpning eller för att skilja dem från konkurrensen. I den här artikeln från Socionext beskrivs några av möjligheterna och fördelarna.

COM-HPC Server för modulära kantservrar

PICMG kommer inom kort att officiellt fastställa Computer-on-Module-standarden COM-HPC. En del av den nya standarden är specifikationen COM-HPC Server. Denna har utvecklats för avancerade kantservrar (edge servers), som har stort behov av nya höghastighetsgränssnitt som PCI Express 4.0 och 5.0, liksom 25 Gbit Ethernet. Christian Eder, marknadsdirektör på congatec AG och ordförande för PICMG COM-HPC […]

Grunderna i safety- och security-hantering

Fordonsindustrin håller på att genomgå en betydande omvandling, förmodligen den största på flera årtionden. Megatrender som nätverksanslutning mellan fordon och allt annat tänkbart, elektrifiering av drivlinor och autonom körning påverkar inte bara företag utan också processer, vilket ökar risken för att teknik används felaktigt. Företagsledningar måste därför förstå vikten av safety och security från både […]

Intelligent AIoT blåser liv i IoT

AIoT – kombinationen av IoT och AI – kan vara nyckeln till digital transformation, förutsatt att de olika kompetenser som krävs kan föras samman effektivt. Andrew Bickley, IoT-chef för Arrow Electronics EMEA, beskriver här möjligheterna och utmaningarna.

Att testa enheter med Embedded-SIM

Sedan en tid har telekomindustrin tillgång till en ny typ av SIM-kort kallat Embedded SIM eller eSIM. Detta är i princip ett UICC (Universal Integrated Circuit Card) som är fastlött på kretskortet och som inte kan tas bort. Användandet av eSIM har drivits på av två slags applikationer: dels sådana som kräver små dimensioner och […]

Miniatyriserad strömavläsning i effektomvandlingssystem

Moderna system för effektomvandling måste bli alltmer effektiva, och samtidigt mindre och prisbilligare än föregående generation. Med detta i åtanke har det schweiziska företaget LEM, som är globalt ledande inom ström- och spänningsavkänning, utnyttjat sitt kunnande inom området för att skapa en enchipslösning kallad HMSR. Fig 1. I Open Loop-teknologin används ett traditionellt Hall-effektschip eller […]

Börja 5G-resan redan idag med 4G LTE

Trots de möjligheter som 5G för med sig krävs det övning och en helhetssyn för att få ut maximalt av tekniken. Ludger Boeggering från u-blox tittar här på både 5G och 4G LTE.

Säkringen som har en del intelligens

Traditionellt skyddas elektronik av smältsäkringar eller PPTC-motstånd. Betydligt snabbare är den intelligenta säkring som här beskrivs av Turadj Aliabadi. Han är Senior Marketing Manager for Discrete Semiconductor, Toshiba Electronics Europe