Annons

Vändbar kraft

Systemkonstruktörer betraktar för det mesta kraftflöden i endast en riktning: från källan till krafthanteringsblock till last. Men i till exempel fordonstillämpningar krävs krafthanteringsblock som klarar av dubbelriktade kraftflöden. Stephen Oliver, Vice VD VI Chip produkter, Vicor, beskriver här krav och implementering.

Automatiserad signalanalys snabbar upp utvecklingen av radar i bilar

Radar i fordon blir allt vanligare tack vare att tekniken har utvecklats mot prisvänligare lösningar. R&S®FSW spektrumanalysator från Rohde & Schwarz kan användas för att karaktärisera radarsignaler upp till 67 GHz och ta hänsyn till alla relevanta kriterier. Det finns också en option för att testa WLAN 802.11p signaler för Car-To-Car kommunikation.

Mät strömmen noggrant i fordon

En viktig del i hybrid- och elfordon är den batteriströmgivare som mäter batteriets laddnings- och urladdningsnivå, liksom dess hälsotillstånd. Ramon Portas och Gauthier Plagne, LEM, ger här en bakgrund till problemet och dess lösning.

Polaritetsskydda fordonets elledningar

Inom fordonsdesign är det en stor utmaning att skydda elektronik som styrenheter, sensorer och underhållningssystem, mot skadliga, inverterade spänningar, spänningstransienter, elektrostatisk urladdning (ESD) och akustiska störningar från elledningen. Soo Man (Sweetman) Kim, Vishay General Semiconductor, ger här sin lösning på problemet.

Ny IC höjer batteriprestanda i elbilar

Elektroniken i ett (hybrid-)/elfordonbatteri är nyckeln till prestanda och säkerhet. Med nya IC kan konstruktörer av batteripaket höja Li-jonbatteriers prestanda. Mike Kultgen, konstruktionschef, signalbehandlingsprodukter, Linear Technology Corp. talar här om bättre mätnoggrannhet, mer robusta datalänkar och aktiv balansering av celler resulterar i lägre kostnad, längre driftcykler och snabbare laddning.

Elbilar kräver galvanisk isolation

Galvanisk isolation ger högre säkerhet, prestanda och tillförlitlighet i el- och hybridfordon. Det hävdar Don Alfano, Director of Isolation Products, Silicon Labs som här ger några exempel.

Nya fordonskonstruktioner kräver buck/boost-omvandlare

Specialiserade elektroniska subsystem i bilar ställer höga krav på spänningsmatningen. Det krävs en noggrant reglerad utspänning oavsett om inspänningen är lägre, högre eller lika med den utspänning som behövs, något som ställs på sin spets vid start/stopp, kallstarter och oönskad bortkoppling av last. Att en del av dessa system alltid är i i drift ställer […]

Elbilar tvingar fram intelligenta bilvärmare

Bilvärmartillverkaren Calix AB i Eskilstuna står inför en mycket stor förändring. Traditionella produkter duger inte för elhybrider och el-bilar. Nya produkter, med helt ny typ av elektronik för höga spänningar och strömmar måste utvecklas. Inte nog med att det krävs stora effekter som skall styras för kupévärmen – även batterierna måste värmas!

Aktiv ljuddämpning i avgasröret

En högtalare nära avgasröret, som matas med motljud (som ger ljuddämpning) och ljudsignaler (som skapar ljudkaraktär) från en speciell styrenhet, gör det i princip möjligt att ge en småbil ett maffigt sportvagns-sound. Företaget Ebersprächer har utvecklat denna typ av aktiv bullerundertryckning i bilens avgassystem.

Bilradarn går från diskret till integrerad lösning

Radar tar steget från att vara standardutrustning i lyxbilar till att bli ett tillval i bilar i mellanklassen och förväntas bli en vanlig säkerhetsfunktion i bilar inom fem år. Jeff Postupack och Sam Weinstein, Analog Devices, beskriver här en utveckling mot billigare radar med bättre målidentifiering och avståndsupplösning.