Annons

Bristande cyberskydd orsakade dataförlust och driftsstopp

Datasäkerhetsföretaget Acronis har i anslutning till World Backup Day genomfört en global undersökning om cyberskyddsvanor bland IT-professionella. Resultaten visar att hela 42 procent av alla organisationer varit med om dataförlust som resulterat i driftstopp under förra året. Undersökningen visar vidare att ca 90 procent av organisationer använder sig av säkerhetskopiering, men endast 41 procent säkerhetskopierar dagligen.

Den årliga undersökningen visar vidare att endast 15 procent av organisationer säkerhetskopierar flera gånger per dag och 10 procent uppger att de inte använder sig av säkerhetskopiering över huvud taget. Hela 41 procent av organisationerna upplever att de tappat produktivitet eller pengar som ett resultat av dataförlust under det senaste året. När det kommer till privat bruk använder sig 91 procent av säkerhetskopiering men fortfarande uppger 68 procent att de förlorat data på grund av problem med hård- eller mjukvara, föråldrad säkerhetskopiering eller på grund av data som raderats av misstag.

Siffrorna tyder på att det finns behov av uppdaterade och mer omfattande metoder för att skydda data. För att uppmärksamma detta har Acronis utökat och bytt namn på World Backup Day till att nu bli World Cyber Protection Week.

– Både individer och organisationer drabbas av dataförlust och cyberattacker, säger Gaidar Magdanurovc, Acronis Chief Cyber Officer. I takt med att vi blir allt mer digitalt beroende, ökar också betydelsen av effektivt cyberskydd – inte minst nu när många av oss jobbar på distans, ofta på mindre säkra nätverk. Det är viktigt både för privatpersoner och professionella att implementera en cyberskyddsstrategi som säkerställer säkerhet, tillgänglighet, integritet, äkthet och säkerhet för alla data, applikationer och system.

Med ökat antal cyberattacker är traditionell säkerhetskopiering inte längre tillräcklig för att skydda data, applikationer och system. Cyberkriminella inriktar sig på säkerhetskopieringsprogramvara med ransomware och försöker ändra säkerhetskopieringsfiler, vilket förstärker behovet av verifiering av äkthet vid återställande av arbetsbelastningar.

Undersökningen visar även att 88 procent av IT-professionella upplever oro över ransomware, 86 procent är oroliga för cryptojacking och 87 procent är oroliga för attacker som använder sociala tekniker som phishing. Vidare visar resultaten en brist på insikt i datahantering; 12 procent av IT-professionella uppger att de inte skulle veta om deras data oväntat ändrades. När det gäller deras privata data, skulle 30 procent inte veta om den oväntat ändrades.

Fem tips för att säkerställa snabbt, effektivt och säkert skydd av viktig information:

Skapa alltid säkerhetskopior av viktig information. Tillämpa 3-2-1-säkerhetsregeln: skapa tre kopior, lagra dem på minst två olika enheter och lagra en av kopiorna i molnet.

Se till att operativsystem och applikationer är aktuella. Äldre operativsystem eller appar saknar ofta bugfixar och säkerhetsuppdateringar som hjälper till att förhindra cyberattacker.

Se upp för misstänkt e-post, länkar och bilagor. De flesta ransomwareattacker bygger på tekniker som lurar individer att öppna bilagor eller klicka på länkar som innehåller skadlig programvara.

Installera antivirusprogram, anti-malware och anti-ransomware-skydd samt aktivera automatiska uppdateringar så att systemet skyddas mot skadlig programvara.

Överväg en integrerad cyberskyddslösning som kombinerar säkerhetskopiering, anti-ransomware, antivirus, sårbarhetsbedömning och patch-hantering. En integrerad lösning ökar användarvänlighet, effektivitet och tillförlitlighet.

Undersökningen har genomförts av Acronis i mars 2020 i 11 länder. Totalt har 3000 IT-professionella deltagit i studien.

Comments are closed.