Annons

Bra siffror från Mycronic

En tidigarelagd leverans gjorde att Mycronic nästan klarade samma omsättning i andra kvartalet som förra året, även om omsättningen för hela perioden januari till juni visade en minskning med 18 procent. Företagsledningen räknar med att klara prognosen på 4,1 miljarder för helåret.

För andra kvartalet i år uppgick orderingången till 651 (901) MSEK, en minskning med 28 procent. Nettoomsättningen uppgick till 1 086 (1 120) MSEK, en minskning med 3 procent. Nettoomsättningen inkluderar leverans av en Prexision 10 som på kundens initiativ tidigarelades och genomfördes i det andra kvartalet istället för som planerat under årets fjärde kvartal.

Rörelseresultatet uppgick till 281 (317) MSEK, en minskning med 12 procent. Rörelsemarginalen var 26 (28) procent.

För perioden januari till juni ökade orderingången med 28 procent till 2 083 (1 622) MSEK. Nettoomsättningen minskade med 18 procent till 1 822 (2 225) MSEK. Rörelseresultatet uppgick till 336 (723) MSEK, en minskning med 54 procent. Rörelsemarginalen var 18 (32) procent.

– Jag är stolt över hur våra medarbetare hanterar pandemin och särskilt hur vi anpassat oss för att kunna fortsätta stödja våra kunder på bästa sätt, säger Anders Lindqvist, vd och koncernchef. Vår verksamhet är väl fördelad över olika segment och geografier varför koncernens delar påverkas väldigt olika. Trots de utmaningar och den ökade osäkerheten som covid-19 medför känner jag en trygghet i Mycronics långa kundrelationer, välfyllda orderbok och stabila finansiella ställning.

Osäkerheten i den globala ekonomin har förstärkts ytterligare under de senaste månaderna vilket gör utsikterna för 2020 svårbedömda. Det är dock styrelsens fortsatta bedömning att koncernens nettoomsättning 2020 kommer att vara i nivån 4,1 miljarder kronor exklusive eventuella förvärv.

Leave a Reply