Annons

Blågröna lösningar för att minska översvämningar

I Sverige och Norge har vi historiskt sett skapat vallar och hinder för att skydda oss mot stormar och stigande havsnivåer. Något som även riskerar att hindra vatten från att rinna ut i havet – när regnvatten sedan faller innanför våra vallar behöver ledningar och pumpar anläggas för att leda bort vattnet.


För att klara av stora mängder vatten behöver vi sträva efter att öppna upp och skapa naturliga vägar och platser för vattnet i staden. Foto: Gettyimages.

– Ett förändrat klimat och förtätningar ger större sannolikhet för översvämningar till följd av regn, säger Mattias Salomonsson, klimatexpert på Sweco. I traditionell dagvattenhantering har man dimensionerat upp ledningar och rör och installerat pumpar för att hantera stora mängder vatten. Men detta behöver kompletteras med nya strategier för att hantera såväl skyfall som dagvatten.
Nederländerna har en utmanande situation och kämpar mot stigande havsnivåer. Genom att låta vattnet flöda genom landet i system av kanaler, så kallade blågröna strukturer, undviker Nederländerna risken med att översvämmas när skyfall faller över landet. Grön infrastruktur kan bestå av ”naturliga” åtgärder som att anlägga parker, trädgårdar, landskap och gröna tak. Blå infrastruktur innefattar vattendrag, våtmarker och hållbara dräneringssystem.
– För att klara av stora mängder vatten behöver vi tänka i blågröna strukturer. Det betyder att vi strävar efter att öppna upp och skapa naturliga vägar och platser för vattnet i staden. Inte sluta och stänga till. Tankesättet testas nu i alla större samhällsprojekt vi arbetar i.

Comments are closed.