Prisutdelning på SCAPE 19

Till pristagare i årets instiftade ”WBG Power Center, annual awards” utsågs Arash Edvin Risseh och och Babak Alikhanzadeh. Priset delades ut på årets pågående konferens om halvledare med brett bandgap, SCAPE 19, med motiveringen ”For excellent contribution to science and application of wide band gap power semiconductors”.

På bilden ser vi Per Ranstad, WBG Power Center, omgiven av årets vinnare, Arash Edvin Risseh och Babak Alikhanzadeh.

Avsikten är att belöna ingenjörsmässighet och vetenskapliga arbeten inom området komponenter med brett bandgap och deras applikationer. Det ena priset delas ut till en professionellt verksam ung person med examen från svenska universitet, med master eller bachelor-examen. Det andra delas ut till en person som disputerat. Vardera prissumman är 10 000 kr.

”Best thesis award”
Babak Alikhanzadeh har jämfört verkningsgraden hos en två-nivåers dubbel aktiv brygga (2L-DAB) med en multinivåers dubbel aktiv brygga (ML-DAB), båda avsedda att användas för solceller.

Omvandlare för 1 MW effekt användes och switchfrekvensen sveptes från 10 till 80 kHz för att undersöka hur frekvensen påverkade verkningsgraden i omvandlarna. Det visade sig att med samma investeringar i halvledare var 2L-DAB överlägsen ML-DAB, såväl vad gäller verkningsgrad som temperatur i halvledarövergångarna (junction temp). Babak Alikhanzadeh visade också att genom att kosta på 70 procent mer på halvledarna kunde man förbättra verkningsgraden med minst 0,7 procent medan junction-temperaturen på en MOSFET kunde minskas med 50 °C.

”Young professional award 2019”
Arash Edvin Risseh, disputerad doktor vid KTH och numera anställt på EK Power Solutions AB, mottog sitt pris för sin forskning som utmynnade i en snabbswitchande, plan effektmodul som har ultralåga parasiter. Den framtagna modulen hade bara 0,5 nH parasitinduktanser, att jämföra med 15 nH hos en kommersiell SiC-modul med motsvarande prestanda. Lägre induktanser möjliggör högre switchfrekvenser och lägre switchförluster. Arash Edvin Risseh säger att det är fullt möjligt att nå ännu lägre parasitinduktanser.

Det som skiljer från traditionell uppbyggnad hos kommersiella effektmoduler är att Arash Edvin Risseh använder två substrat. Mellan dessa ligger SiC MOSFET-chip som då kan ha mycket korta ledningsbanor till omgivande anslutna komponenter hos omvandlaren. Dessutom blir det möjligt att kyla båda substraten.

Effektmodulen är utformad som en halvbrygga med två parallellkopplade chip (Wolfspeed CPM2-1200-0025B) för bryggans övre halva och två parallellkopplade chip för den undre halvan.

Kommittén vid WBG Power Center, som utser vinnare i ”Young professional award 2019” och ”Best thesis award”, utgörs av prof Mietek Bakowski, prof Hans-Peter Nee och Per Ranstad.

Comments are closed.