Annons

Alla vill se elbussar

Mer än 80 procent av svenska folket vill se en satsning på eldrivna bussar i sin hemkommun, enligt en färsk Sifo-undersökning. Och de har stöd av sina lokala politiker.

09siembuss01
Elbuss på laddning

Ladda ner den nya översikten om kontraktstillverkare
Läs temaartiklarna om mätteknik
Läs temaartiklarna om radiomätteknik
Läs temaartiklarna om embeddedsystem
Klicka här för att prenumerera på Elektronik i Nordens Nyhetsbrev– Det känns mycket bra att stödet för elbussar är så starkt. Snart kan tysta bussar helt utan utsläpp rulla i ännu fler av våra svenska städer, säger Anders Bylund på Siemens.
Siemens har i en Sifoundersökning frågat 1 000 svenskar om de tycker att man bör satsa på eldrivna bussar i deras hemkommun. Fler än åtta av tio svarade ja på det, efter att de informerats om att eldrivna bussar är tysta, har liten klimat- och miljöpåverkan och gör det möjligt att ha hållplatser inomhus.
Svenskarnas två viktigaste anledningar är förbättrad lokal luftkvalitet och minskad klimatpåverkan globalt. På tredje plats kommer minskat buller i stadsmiljön.
– Med el från sol, vind och vatten ger elbussar noll utsläpp, samtidigt som bullret i våra städer minskar. Med så här starkt stöd är målet om en fossiloberoende fordonsflotta 2030 inom räckhåll, säger Anders Bylund, affärsområdeschef för Mobility på Siemens.
Och de lokala politikerna tycker samma sak som väljarna. Siemens har genom en enkät fått svar från 1 520 kommun- och landstingspolitiker. Totalt 84 procent tycker att man bör satsa på eldrivna bussar i den egna kommunen eller regionen.
Viktigast för att snabba på introduktionen av eldrivna bussar är tydliga och långsiktiga styrmedel, enligt politikerna. De uppskattar även regeringens elbusspremie som infördes i juni. Tre av fyra politiker svarade att kommunen eller regionen ”absolut” eller ”kanske” bör ansöka om premien.
– Nu vet vi att stödet för elbussar är urstarkt både bland politiker och svenska folket. Flera kommuner har redan påbörjat satsningar på elbussar och många ligger i startgroparna. Låt oss trycka el-plattan i mattan nu, säger Anders Bylund.

Ladda ner rapporten ”Framtidens bussar är elektriska”

One Response to “Alla vill se elbussar”

 1. Tja, nästan koldioxidfritt med sol vind och vatten. Flera olika forskare har räknat på livscykelanalyser på olika energislag. Nedanstående siffror är mestadels från Vattenfall.
  https://www.vattenfall.com/en/file/Livscykelanalys_-_Vattenfalls_elproduktion_i_Norden_11336961.pdf

  1000 g/kWh Kolkraft
  500 g/kWh Fossilgas (Naturgas)
  80 g/kWh Solceller
  15 g/kWh Vindkraft
  10 g/kWh Vattenkraft
  5 g/kWh Kärnkraft