Annons

AISG-kompatibla M16-kontakter för 5G

Från binder kommer ett M16-kontaktdon som är ASIG C485-kompatibelt och som därför passar för användning i de senaste trådlösa 5G-nätverken.

AISG (Antenna Interface Standards Group) definierar kommunikationsgränssnitt för fjärransluten lutning (RET, “remote electrical tilt”) av mobiltelefonantenner. AISG-standarden har omdefinierats för 5G och binder har tagit fram 8-poliga versioner som är kompatibla.

De nya AISG C485-kompatibla serierna 423 och 723 av M16-kontaktdon finns som både kabelkontakter och kabeluttag – liksom flänsversioner – i skärmat utförande. Vid anslutning uppfyller kontaktdonen kraven för IP68-skydd och ger därmed maximal tillförlitlighet även vid ogynnsamma yttre förhållanden. Kabelmontage försedda med dessa M16-kontakter ansluter mobiltelefonens basstation till en elektrisk motor monterad på antennens fot.

En cell i ett mobiltelefonnät kan bara rymma ett begränsat antal anslutningar samtidigt. När en cell är upptagen justerar det fjärranslutna lutningssystemet mekaniskt antennen så att cellen blir mindre. Samtidigt justeras antennerna i angränsande celler så att dessa blir större för att stödja den upptagna cellen.

Enligt binder har antalet M16-kontaktdon och deras olika tillämpningar ökat kraftigt under årens lopp tack vare lägre kontaktmotstånd, större PIN-antal och förbättrade nivåer av skydd. Denna senaste tillämpning är ett perfekt exempel på M16-kontaktdonens förmåga att tillgodose nya prestanda- och miljöutmaningar.

Comments are closed.