Annons

ABB och Amazon Web Services styr fordonsflottor

ABB och Amazon Web har tillkännagett ett samarbete om att tillsammans utveckla en molnbaserad digital lösning för hantering i realtid av elfordon. Lösningen kommer att optimera en effektiv användning av elfordon och snabba på elektrifieringen av transportfordon samt hjälpa fordonsansvariga världen över att upprätthålla 100 procent kontinuitet i verksamheten vid övergången till att köra helt på el.

Samarbetet kommer att kombinera ABB:s erfarenhet inom energihantering, laddteknik och e-mobilitetslösningar med AWS portfölj med molnteknik och programvaruexpertis.

– ABB och AWS delar en liknande vision kring potentialen för hur e-mobilitet kommer att omvandla samhället, säger Frank Muehlon, chef för ABB:s division inom e-mobilitet. Vår sammantagna expertis stöttar det gemensamma målet att förenkla hanteringen av elfordonsflottan och göra den mer tillgänglig. Den nya lösningen kommer att revolutionera e-mobiliteten i världen, integrera hårdvara och programvara för elfordon till ett enda ekosystem för ett ge en smidig användarupplevelse. Vi är säkra på att vi genom att arbeta tillsammans kan driva på användningen av elfordonsflottor genom att ge fordonsansvariga tryggheten för att våga ta steget.

För att driva elfordonsutvecklingen framåt har ABB tagit fram en pureplay-satsning i Berlin som kommer att utveckla skräddarsydd, skalbar och kostnadseffektiv teknik för fordonsansvariga som kan användas av alla fordonstillverkare (OEM). Tillsammans med AWS kommer den nya satsningen att utforma en lösning för hantering av fordonsflottan så att den blir kompatibel och fungerar med alla olika fordonstyper och laddinfrastrukturer. Med hjälp av maskininlärning och analyser kommer lösningen att innehålla en övertygande uppsättning funktioner, inklusive laddningsplanering och övervakning i realtid med insikter och åtgärder för fordonshälsa och service tillsammans med optimering av elfordonsrutter baserat på tid på dygnet, väder och förarmönster.

Leave a Reply