Annons

ABB lanserar den interaktiva smarta staden

Städerna står för 75% av de globala koldioxidutsläppen. Att förvandla våra städer till mer livfulla, fungerande och hållbara platser kräver förändring.

I det interaktiva landskapet i ABB:s onlineverktyg ”Smart City” visar vi några av de säkra, smarta och hållbara lösningar som kan bidra till skapandet av en smart stad.
– Hälften av världens befolkning bor numera i städerna, och dessa står inför flera stora, globala utmaningar, som en ökande efterfrågan på energi och koldioxidutsläpp som måste hanteras, säger Amina Hamidi, global forskningschef för ABB Electrification. Med hjälp av våra produkter och lösningar kan industrier, leverantörer av offentliga tjänster och samhällen över hela världen ta itu med dessa utmaningar.
– Smart City visar hur smarta byggnader, infrastruktur för elfordon, energihantering och datacenter kan fungera och hur de kan bidra till utformningen av en heltäckande smart stad.
Temat för årets FN-dag för världens städer den 31 oktober (World Cities Day) var: ”En värld i förändring – innovationer och ett bättre liv för kommande generationer”. Enligt FN erbjuder smart teknik och digitalisering möjligheter att fasa ut fossila bränslen i städerna. Med hjälp av våra produkter och lösningar kan industrier, leverantörer av offentliga tjänster och samhällen över hela världen nå dessa mål.
ABB:s Smart City kommer att utvecklas ytterligare allt eftersom fler innovationer och lösningar introduceras.

Comments are closed.