Världens snålaste persontåg

Lag Eximus 1 från Högskolan Dalarna vann Delsbo Electric 2016. Deras energianvändning var 0,84 Wh/person-km. Omräknat till bensin är förbrukningen mindre än en milliliter för att förflytta en person en mil. Resultatet är nytt världsrekord för spårgående rälsfordon.


Lag Eximus 1 från Högskolan Dalarna vann

Men när vi jämför energianvändningen med resultaten på Shell Eco Marathon så ser det ut som att Eximus 1, sett med energianvändningen per person, är världens mest energieffektiva fordon för persontransport – på järnväg och väg. Rekordkörningen gjordes med mindre än 2 m/s i medvind efter att tävlingen avslutats. Eximus 1 vann själva tävlingen på resultatet 0,94 Wh/person-km men resultatet gjordes i mer än 2,0 m/s i medvind.
Lag Acus från Luleå tekniska universitet tog andraplatsen med en energianvändning på 0,98 Wh/person-km. Staffangymnasiet Söderhamns lag Räil-Räcärs kom trea med 1,76 Wh/person-km. Lag Elkraftteknik från Chalmers tekniska höskola noterade i sitt första deltagande 3,25 Wh/person-km.
Utmaningen är att konstruera och framföra ett batteridrivet spårgående fordon med minsta möjliga energianvändning. Tävlingssträckan är en 3,36 km lång del av Dellenbanan, en järnväg med normal spårvidd. Tävlingen är öppen för gymnasier och högskolor/universitet. Syftet är att ge er ett konkret och inspirerande projekt med järnvägsanknytning, samt att visa på spårtrafikens energieffektivitet.
Högskolan Dalarnas Eximus 1 knep segern strax före tvåan Acus från Luleå tekniska universitet. Vinnarresultatet var imponerande 0,94 Wh/person-km. Med energianvändningen omräknad till bensin förbrukades mindre än 1 ml för att förflytta tre personer 3,36 kilometer. Luleå tekniska universitet följde strax efter med 0,98 Wh/person-km. Staffangymnasiet från Söderhamn tog med ny konstruktion och rutin hem tredjeplatsen med resultatet 1,76 Wh/person-km. Chalmers gjorde med ett säkert fordon ett riktigt bra förstagångsresultat med 3,25 Wh/pkm. Efter att tävlingen avslutats gjorde Högskolan Dalarna ett rekordförsök. Med mindre än 2 m/s i medvind satte de nytt världsrekord med 0,84 Wh/person-km!


Det tävlande fordonet får ha upp till sex passagerare

Comments are closed.