Mr High-Speed, Lee Ritchey, kommer till Stockholm

Signalintegritetsgurun, Lee Ritchey, från Silicon Valley kommer till Stockholm i maj under Nordic SI Week. Där skall han lära ut de tekniker som får ett mönsterkort att fungera korrekt direkt från första början.


Lee Ritchey har bland annat skrivit en rad böcker om signalintegritet

– Lee är känd för att förklara allt med bilder och visar i detalj hur man gör ett mönsterkort som klarar höga signalhastigheter utan att behöva nyttja dyra HDI-tekniker, berättar Rolf Østergaard från EE-Training, som tillsammans med GATEline och Silica arrangerar Nordic SI Week.
Utnyttjande av lämpliga material och förståelse för vad det i verkligheten har för betydelse för signalerna och för EMC, är i fokus för de tre kurser som arrangeras under Nordic SI Week 2014 i Stockholm den 5-9 maj. Arrangemanget, som förra året lockade över 70 deltagare från hela Europa, ger under veckan deltagarna full inblick i vad som krävs för att kunna bygga ett modernt mönsterkort som fungerar och kan produceras på ett optimalt sätt.
Veckan startar med en 3 dagars kurs i signalintegritet för alla – oavsett om man konstruerar mikrokontrollers eller 100 GBps routrar. Kursen fokuserar på att förstå både teorin bakom och hur det praktiskt kan utnyttjas för design av mönsterkort.
Därför innehåller kursen också exempelvis information om komponenter för kraft och avkoppling, vad man ska tänka på när det gäller IC kapslar och speciellt lageruppbyggnad av mönsterkort.
Om deltagarna har med sig egna exempel och frågor går man igenom dessa under sista kursdagen.
Torsdagen tillägnas signalsimulering där alla tänkbara fall gås igenom och deltagarna får själva lära sig att utföra simuleringar på ett korrekt sätt.
Veckans sista dag innehåller en förhållandevis ny kurs i lageruppbyggnad av mönsterkort, ett ämne som blivit allt mer viktigt då själva mönsterkortet blir en del av konstruktionen.
Det har inflytande för både konstruktören, mönsterkortsdesigner och inköpare.
Hela branschen har de sista åren genomgått en förändring då det gäller att aktivt välja rätt tillverkare så att mönsterkortet fungerar på ett optimalt sätt.
Lee Ritchey har skrivit böcker om signalintegritet. Den första bokens pappersutgåva är slutsåld men kan laddas ner i pdf-format från EE-Trainings hemsida, medan bok nummer två ingår som en del av materialet till kursen som inleder veckan.
Som ett speciellt erbjudande till intresserade och hjälpsamma studenteter finns det möjlighet att få delta hela veckan genom att hjälpa till med en del praktiska uppgifter.
– Det här är ett ämne som inte tas upp till fullo på ingenjörsutbildningar även om alla är eniga om att det är viktigt. Det här erbjudandet är mitt bidrag till en bättre kunskap som slutligen kommer till nytta för hela industrin” avslutar Rolf Østergaard från EE-Training.

Comments are closed.