Annons

5 Gbit Ethernet över vanlig kabel

För inte så länge sedan ansågs 1 Gbit/s över Cat5e-kabel vara mer än tillräckligt på kontor och i hemmen. Men bandbreddskraven ökar, samtidigt som viljan att byta kabel är minimal. Från Aquantia kommer nu en generell lösning, som ger upp till 5 Gbit över 100 m befintlig Cat5e-kabel och 10 Gbit över 100 m Cat6a.

12aqua04

Nya WiFi-standarder och snabbare datorer har gjort att 1 Gbit Ethernet allt oftare är för långsam. Den uppenbara lösningen är 10 Gbit Ehernet, men då krävs plötsligt nya nätverkskablar överallt. Och vad värre är, det hjälper inte att gå till ”vanliga”  Cat6-kablar. För att klara hyfsade avstånd (100 m) i 10 Gbit/s krävs den kraftigare och betydligt ovanligare Cat6a-kabeln.

Det här är ett stort problem. De flesta nätverksinstallationer använder idag Cat5e eller i bästa fall Cat6, men Cat6a lyser med sin frånvaro. Det innebär i praktiken att nätverkshastigheten sjunker till 1 Gbit/s.

En lösning som kanadensiska Aquantia lanserade för ett par år sedan är en ”mellanstandard”, som klarar 5 och 2,5 Gbit/s över vanlig Cat5e. Det hela blev standardiserat som IEEE802.3bz och flera tillverkare av nätverksprodukter använder idag Aquantias AQrate-komponenter för att nå tillräckliga hastigheter fram till den senaste generationens WiFi-routrar. Efter hand har också fler komponenttillverkare lanserat komponenter för IEEE802.3bz.
Men den uppenbara lösningen är ändå att tillverka en komponent som klarar 10 Gbit Ethernet och dessutom IEEE802.3bz. Den finns nu från Aquantia i form av nya AQC107, en enchips PCIe-klient som klarar 100 M/1G/2,5G/5G/10G Ethernet.

Om både nätverksswitch och nätverksklient har den nya komponenten ställer kabelstandarden inte längre till så stora problem. Vid uppstarten förhandlar anslutningarna som vanligt med varandra och försöker enas om ett så snabbt gränssnitt som möjligt. Men i stället för att falla hela vägen från 10 Gbit till 1 Gbit finns nu också mellanstegen 5 Gbit och 2,5 Gbit.

Intresset för det här verkar vara mycket stort från både tillverkare av nätverksutrustning och datortillverkare. Hittills har 10 Gbit Ethernet för det mesta betytt 1 Gbit i praktiken, eftersom kablarna inte klarat den högre överföringshastigheten. Men med AQC107 blir i stället överföringshastigheten oftast 5 Gbit/s eller i värsta fall 2,5 Gbit/ s. Efter hand som nätverkskablarna byts ut ökar sedan hastigheten automatiskt till 10 Gbit/s.

Kommer vi då någonsin att få se en ny standard för 10 Gbit/s över Cat5e? Det verkar inte sannolikt. Redan 5 G Ethernet över Cat5e är mycket svårt och på sikt finns det all anledning att byta till bättre kablar. Men då är det viktigt att förstå skillnaden mellan Cat6 och Cat6a.

Comments are closed.