Volvo säljer elbussystem till Luxemburg

Volvo har fått en order på 5 Volvo elhybrider och två laddstationer av Luxemburgs bussoperatör AVL (Autobus de la ville de Luxembourg). Laddstationerna skall levereras av ABB. Ordern är ett resultat av stadens satsning på hållbar mobilitet.

 

Luxemburg var en av de första städerna i Europa att införa bussar med hybridteknik, 2011 levererades de första Volvohybriderna hit, idag rullar 14 st Volvo 7900 Hybrid i staden. Nu tar staden nästa steg i elektrifiering av kollektivtrafiken och köper fem Volvo elhybrider och två laddstationer från ABB för leverans i slutet av 2016. En av laddstationerna kommer att placeras vid centralstationen i Luxemburg.
AVL köper elbusssystemet som en så kallad turn-key lösning. Det innebär att Volvo tar ansvar för service och underhåll av bussar och batterier till en fast månadskostnad.
 – Beslutet att sätta de första elhybriderna i trafik i slutet av 2016 ligger helt i linje med vår pågående satsning att skapa en hållbar stad, säger Sam Tanson, första vice borgmästare och ansvarig för finans och mobilitet för Luxemburg stad. Invånarna kommer få ta del av fördelarna genom en renare miljö, minskat buller och högre komfort ombord på bussarna. Detta ambitiösa pilotprojekt utgör startpunkten i vår strävan mot en kollektivtrafik med utsläppsfria bussar i Luxemburg i en nära framtid.
Volvo 7900 Electric Hybrid drivs med el upp till 70 procent av rutten. Bussen är tyst och utsläppsfri vid eldrift och på en 10 km stadsbussrutt har den ca 60 procent lägre energikonsumtion och 75–90 procent lägre koldioxidutsläpp jämfört med en vanlig dieselbuss, beroende på vilket bränsle som används. Bussen är utrustad med elmotor, batterier samt en liten dieselmotor och batterierna snabbladdas vid ändhållplatserna på endast några minuter.

Comments are closed.