Volvo och Autoliv i FoU-samarbete

Volvo Cars och fordonssäkerhetsföretag Autoliv har enats om att samarbeta inom Drive Me-projektet – enligt Volvo världens första storskaliga initiativ inom autonom körning – och handla om FoU-aktiviteter kring den senaste säkerhetstekniken.

I projektet Drive Me ingår 100 självkörande Volvobilar som används av familjer och pendlare på allmän väg under vardagliga körförhållanden i Göteborg – första gången någonsin som självkörande bilar används av allmänheten i vardagen.

De båda företagen kommer att samarbeta i forsknings- och utvecklingsarbetet kring den senaste säkerhetstekniken. Ingenjörer och andra branschexperter från båda företagen kommer att samarbeta för att driva på införandet av aktiva säkerhetssystem.

Drive Me är ett brett samarbete mellan flera aktörer inom den offentliga och privata sektorn, däribland Volvo Cars, Trafikverket, Transportstyrelsen, Chalmers tekniska högskola, Lindholmen Science Park och Göteborgs Stad.

– Vi är glada över att välkomna Autoliv till Drive Me-familjen. Autonom körning kommer att göra våra vägar bättre och säkrare. Ju förr vi kan utveckla erforderliga tekniker och börja erbjuda dem i våra bilar desto bättre, säger Håkan Samuelsson, vd och koncernchef för Volvo Cars.

Autolivs medverkan i Drive Me-projektet kommer enligt Volvo att innebära betydande fördelar. ”Autolivs etablerade R&D och tekniska kompetens inom fordonssäkerhet kommer att bidra till utvecklingen av avancerad aktiv säkerhetsteknik och autonom körteknik.”

En självkörande bil kan upptäcka och reagera på situationer som orsakar dessa tragedier. Dagens aktiva säkerhetssystem för automatisk nödbromsning och körfältsassistans (LDW och LKA) är exempel på de första stegen mot autonom körning.

Avancerade förarassistanssystem för aktiv säkerhet är konstruerade för att detektera, varna för och/eller förhindra bilolyckor med hjälp av olika sensortekniker som radar- och kamerasystem.

– Allt eftersom bilar med autonom körning utvecklas kommer de mänskliga felen att minska avsevärt och i slutändan kommer dessa bilar erbjuda en helt ny nivå av fordonssäkerhet, säger Jan Carlson, styrelseordförande, vd och koncernchef för Autoliv.

Drive Me-projektet startade 2013 och de första familjerna förväntas vara på vägarna i Göteborg 2017.

Comments are closed.